"Project Natuurlijk Luxe"

Het project is in 2006 opgestart om te onderzoeken of er draagvlak binnen de sector bestaat om de  moeilijke geboortes bij luxe vleesvee rassen en het vaak routinematig toepassen van de keizersnede terug te dringen.                                                              De Animal sciences group van de landbouwuniversiteit in Wageningen zal hierbij een belangrijke rol spelen.                     Projectleiders zijn Dr.Ir.J.ten Napel en Debbie Bohte-Wilhelmus.                                                                                      

Het streven is om bij Verbeterd Roodbont en Belgisch Witblauw te komen tot een percentage van ongeveer 50% natuurlijke geboortes in het jaar 2020, zonder veel verlies van kwaliteit.                                                                                                            Het project zal een aantal vooruitstrevende vleesveehouders begeleiden om te onderzoeken of e.e.a. te realiseren valt.        

Een stukje geschiedenis:                                                                                                                                                                       In 2006 onderzoek of er bereidheid is bij de sector en het opstellen van een plan van aanpak.                                                          In 2007 werkgroepen formeren om de plannen verder uit te werken.                                                                                                   In 2008 een groep van ongeveer 15 veehouders te selecteren (voortrekkers), die onder begeleiding gericht gaan fokken  om te proberen de doelstelling te halen.                                                                                                                                                      Het meten van de binnenmaten van het bekken.                                                                                                                                Het vastleggen van de afstamming van de dieren.                                                                                                                               In samenwerking met rekencentra een fokwaardeschatting maken.                                                                                         Lopende gelijksoortige projecten in andere landen bezoeken en ideeŽn uit wisselen.                                                               Verder verfijnen van de plannen.                                                                                                                                                          In 2009 de gevonden resultaten in praktijk brengen.

Klik op onderstaande links voor verdere informatie                werken aan draagvlak       Bekkenmaten BWB 

Engeland reis   Film WUR    Film Belgie                     Veeteelt 2007              Veeteelt 2007           

 Natuurlijk versus keizersnede         Wel vleesvee minder keizersnede    Waarom minder keiersnedes         Kamervragen

       Veeteelt 2007                                  Veeteelt 2007                               Veeteelt 2008                      2e Kamer

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links