Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links

 

Nationale Vleesvee Manifestatie Zwolle

 

Het was een goede keuze van de Federatie om met alle stamboeken weer de keuringen gezamenlijk te houden in Zwolle. De IJsselhallen boden de ruimte en de allure, waar dit evenement volledig tot zijn recht kon komen. Het was een prachtige gelegenheid om het eigen ras te promoten, omdat het bezoek talrijk was opgekomen. Bij Verbeterd Roodbont waren door 15 inzenders 63 dieren opgegeven. Het zwaartepunt lag bij de jonge dieren met goed aanhoudende rubrieken. Boven een leeftijd van 2 jaar zijn de aantallen ditmaal beperkt. Dit gold zowel voor de stieren als voor de koeien. Voor een volgende keer  mag hier nog best wat uitbreiding komen.

Best vleesvee

Bij elkaar hebben de Verbeterd Roodbonten er een prachtkeuring van gemaakt. De jury lette vooral op luxe en fijnheid bij een passende ontwikkeling en op het beenwerk. Dat de kwaliteit op deze keuring hoog in het vaandel stond werd nog eens bewezen door het aanwijzen van het dier met de beste vleeskwaliteiten. Uit de gehele inzending werd door een vakman van de Vleesvee-integratie Twente geheel los van de jury de algemeen kampioen van de stieren en de rubriek- winnares van de tweejarige koeien als de beste gekozen.  Het fokdoel en de wens van de afnemer zitten dus op dezelfde lijn.

De stieren

Begonnen werd met een vlot goede rubriek tot 8 maanden leeftijd. Voorop kwam de brede, forse Ron v d Oude Smitse van Roel de Smit uit Amstelveen, een Rocco-zoon met zeer ruime voorhand. Hij werd gevolgd  door Dennis v Halfweg (v. Bart v Halfweg) van Theo Veerman uit Zuidoostbeemster en de Red Bill 3-zoon Bas van Jan Verstappen uit Dedemsvaart, twee stieren met veel luxe en solide beenwerk.

Slechts 2 stieren stonden in de rubriek van 8 -12 maanden, maar beide knappe bullen, halfbroers door vader Tom v ít Veerhuis, waren aan elkaar gewaagd. Voorop kwam de beste gespierde Aleid met sterke bovenbouw. In dezelfde trant was


 

 

Ron (v. Rocco van de Oude Smitse). eig. R. de Smit,
 4-8 mnd en imponerend zoogstel met Essie v.d. Oude Smidse

 

 


Leander van Vredenburgh( v. Burgs Billy 2) eig. J. Wittingen.Ivan gebouwd met iets verschil in sterkte van het beenwerk. In deze volgorde verwierven ze de kampioenstitels bij de stieren tot 1 jaar voor hun eigenaar Jan Wittingen uit Oosterwolde. Aleid won later op de dag tevens de titel Mister Toekomst.

De rubriek stieren van 1-2 jaar kon het goede peil van de voorgaande rubrieken niet vasthouden, vooral vanwege het matige beenwerk. Ondanks de wat franse stand in de voorbenen mocht  Cornelis v d Hoge Varen (v. Tom v ít Veerhuis) van Kees Petersen uit Hierden voorop gaan als rijzige stier met mooie lengte. Min of meer als tegenhanger volgde Noek v Vredenburg van Evert Rozendaal uit Putten als tweede; het is een superluxe maar wat kleine stier met wat kruiperige gang. De kampioenstitels voor deze categorie werden in deze volgorde hun deel.

Het drietal stieren in de oudste rubriek was van uitstekend niveau. Voorop kwam Leander van Vredenburg, de Burgís Billy 2-zoon van Wittingen. Hij is normaal van ontwikkeling en vertoont een best rastype, waarbij het brede en diepgebilde achterstel extra opvallend is. Zijn massieve bouw wordt ondersteund door sterk beenwerk. Een fraai rastype bezit eveneens Stoffel, door zijn vader Bert nog een kleinzoon van Silvester, van E. Rozendaal. Het is een stier met veel lengte en een vlotte stap. Daarachter volgde stalgenoot Gerko v Volenbeek, zoon van de oude Kobus, die voor zijn leeftijd veel maat heeft in combinatie met een luxe bespiering. Hij mag nog wat winnen aan ruimte, met name in zijn voorhand. De 2 eerstgenoemde stieren wonnen de kampioenstitels in deze rubriek en Leander viel tevens het algemeen kampioenschap ten deel.

De vrouwelijke dieren.

In de rubriek miniís waren de titels voor Van ít Veerhuis Joke van Jan Hoekman uit Zalk en Alie 5 van Marco Huisman uit Ermelo. Beide laten een goed rastype zien en zijn nauw verwant aan elkaar als kalveren van vader Storm en zoon Tom v ít Veerhuis.

In de rubrieken pinken tot 1 jaar waren er kopplaatsen voor Tinkerbell (v. Tom v ít V) van Klaas Tigchelaar uit Wirdum en de luxe Carola 58 (v. Jacobar 28AZ) van de Mts. v Abeelen-Zoontjes uit Dorst. Tinkerbell had met bijzonder klein verschil haar rubriek gewonnen voor stalgenootje Marije (v. Romeo v Pesaken). In lengte en fijnheid zijn ze aan elkaar gewaagd, de eerste heeft net nog iets meer kracht. Tinkerbell werd kampioene en tevens tot Miss Toekomst uitverkoren, met Carola 58 als reserve.

De keuring van de dieren tussen 1 en 2 jaar oud leverde flinke rubrieken van best aanhoudende kwaliteit op. Rubriekwinnaars waren Soraya v Halfweg(v. Herman ), haar stalgenote de Frans-dochter Sophie v Halfweg en Sabine 56 (v. Romeo v Pesaken) van Mts. v Abeelen. De jeugdig aandoende Soraya won vanwege haar type en correctheid. Sophie is best bespierd en bijzonder krachtig gebouwd. Sabine 56 is mooi van type en luxe van soort. Met het kampioenschap voor Sophie en het reservekampioenschap voor Soraya in deze afdeling behaalde Theo Veerman wel een bijzonder goed resultaat.

De rubriek 2Ĺ jarigen had een deftig kopnummer in de Graaf-dochter Daphneís Gravin van Jaap v Beukelen met haar fraaie afwerking en luxe. Zij won ook de prijs voor het beste vrouwelijke vleesdier. Op de tweede plaats Julia AZ (Romeo v Pesaken) van v. Abeelen toonde zich best ontwikkeld met een kleine opmerking op haar gang.

In de afdeling 3 en 4-jarigen was sprake van een zeer mooi viertal koeien. Met haar ruime bouw en beste bespiering kwam Essie v d Oude Smitse, een Tom-dochter van de Smit voorop. Ze werd gevolgd door Van ít Veerhuis Ingrid, de Storm-dochter van Hoekman, die er met haar lengte in de romp ook best voor stond.

Opnieuw beste koeien bij de 5 jaar en oudere koeien. Na arbitrage werd Ivanette vd Oude Smitse  van R. de Smit voorop gezet. Hoewel rijkelijk in conditie,  is en blijft de Bas v ít Veerhuis-dochter een imponerende machtige koe met haar beste lengte en sterk beenwerk.  Maar ook Daphne 3 van v Beukelen had haar supporters.

Ivanette ( Bas van ít Veerhuis) eig. R. de Smit. Algemeen kampioen vrouwelijkDaphne 3( v. Peter) eig. J. van Beukelen Res. Kampioen.

De Peter-dochter stond er best

voor en maakte veel indruk met haar fijne rastype en veel luxe. Ze zou in de voorhand nog wat ruimer kunnen. Als derde volgde Jaqueline 24 AZ (v. Karel 1AZ) van v Abeelen met haar gave en correcte bouw en beste beenwerk.  De kampioenstitels bij de koeien vanaf 2 jaar konden Ivanette en Daphne 3 in deze volgorde niet ontgaan. Tenslotte kon de zo vaak gelauwerde Ivanette ditmaal ook de titel Algemeen nationale kampioene aan haar bekroningen toevoegen.  

De collecties

Soms was de ring bijna te klein in het middagprogramma, zoveel animo was er voor de groepenkeuringen.

Zelden zal op de keuringen een beter zoogstel te zien zijn geweest zoals Essie v d Oude Smitse en haar zoon Ron, nadat beiden al eerder ís morgens hun rubriek hadden weten te winnen. De appel valt niet ver van de boom werd hier bewaarheid.

Liefst 6 bedrijfsgroepen kwamen tegelijk in de ring met de nodige kwaliteit. Vanwege het tijdschema werd volstaan met het aanwijzen van de beste groep die zeer uniform samengesteld was door Evert Rozendaal.

Bij de groepen nakomelingen van een stier kwam Tom v ít Veerhuis met gemak voorop. Dat hij kwaliteit op hoog niveau kan leveren bewees deze keuring opnieuw. Als tweede een uniforme groep luxe dieren van gewone maat van Gert v d Lingenhof. Veel kwaliteit liet Romeo v Pesaken zien met iets gewoon beenwerk. Alex v ít Veerhuis bracht nog jeugdige, uniforme dieren met iets weke voorrug.

Staatssecretaris Henk Bleker reikte de prijzen uit aan de gelukkige bezitters van de algemeen kampioenen Leander en Ivanette en toonde zich een man met belangstelling voor de fokkerij. Deze vraagt volgens hem inzicht, passie en volharding en dat geldt zeker wel voor de fokkers van onze Verbeterd Roodbonten. Eigenaren proficiat met jullie mooie presentatie van het ras in Zwolle.

 

Frans Kuijpers

Terug