Beste leden,

Nu ik dit schrijf, denk ik terug aan de afgelopen maanden en heb ik vooruitkijkend alweer de voorjaarskriebels. Allereerst wil ik jullie bedanken voor het vertrouwen op de jaarvergadering en ben toegetreden tot het bestuur. Ik  heb er zin in en de eerste bestuursvergadering  heeft dit alleen nog maar bevestigd. Wat gebeurt er veel. Jaarvergadering, keuringen, bekken opmeten, nieuwe stieren, cursus vee beoordelen, publicaties in diverse bladen en nog veel meer. De eerste keuringen Hulshorst en Schagen zitten er al we op. We konden genieten van ons mooie ras dankzij de inspanningen van veel leden die zich belangeloos inzetten om deze keuringen succesvol te laten verlopen. Het streven is natuurlijk altijd om te zorgen dat nog meer leden hun dieren inzenden. Zelf heb ik ook nog nooit dieren ingezonden en al typende bedenk ik me verschillende redenen. Waarom wel en waarom niet?  Als we weten wat de leden weerhoudt om dieren in te zenden kunnen we hier misschien in meedenken en oplossingen zoeken. Mocht je ideeën hebben horen we dat graag. Ook het opmeten van de bekken gebeurd nu volop. Hoe meer deelname des te meer we te weten komen. Kan me voorstellen dat ook deze meetgegevens een goed argument vormen om dieren met ruime bekkenmaten aan te kopen. Meten is weten. Ook hier voor geldt, meldt je aan en doe jullie voordeel ermee. Ook de cursus Vee beoordelen is weer begonnen.  Een warm onthaal op de bedrijven en een leerzame cursus, zeker nu we ook te maken krijgen met het nieuwe fokbeleid zoals in de jaarvergadering en op de site is toegelicht.  Hoe wordt er straks gekeurd en waar dienen we rekening mee te houden.   Ook hier voor geldt, meldt je aan en doe je voordeel ermee. Zijn er belemmeringen om mee te doen meldt dit en wellicht kunnen we ook hier oplossingen voor vinden.

Jaargang 22,   nr. 1                                                voorjaar 2015

 

Positief vond ik dat er goed en veel over het Verbeterd Roodbont is geschreven, de Boerderij twee maal en een artikel in Veeteelt Vlees, met zelfs een filmpje op de website over een natuurlijke geboorte. Allemaal positieve berichten die aangeven dat we op de goede weg zijn om aan de voorwaarden, inspanningen, van de Staatsecretaris te voldoen. En de voorjaarskriebels, de afkalfperikelen, wanneer kunnen we bemesten en hoe zit het met de afrastering en wanneer kunnen de koeien en kalfjes weer de wei in. Genoeg te doen ook hier. Rest me jullie nog een heel mooi voorjaar te wensen met veel fokplezier en uiteraard een goede gezondheid

Met vriendelijke groet, Fons Withag

 

Dank u wel.
Hierbij willen wij u hartelijk danken voor alle condoleances, in welke vorm dan ook, na het overlijden van onze moeder en schoonmoeder. Uw medeleven wordt zeer gewaardeerd.
Jaap en Marga van Beukelen
 

Actualiteiten /Kalender

AGENDA:

Samenstelling  van  het  Bestuur                

VoorzitterJoh. van der Ven                       Wijk en Aalburg    06-51138432

 

Vice-voorzitter

M. de Geus                             Driehuizen          06-20172081

 

Secretaris

M. van Beukelen-van der Moolen  Pesse                0528-241799

 

Peningmeester

J. Berg                                  Voorschoten           06-518 28 513

 

Leden Bestuur:

F. Withag                                   Enschede               053 -4617899                                                                                 

A. van de Bunt                           Dronten                 06-52410288

E. Rozendaal                              Putten                    0341-353039                                                                                  

 

Foktechnische Commissie

K. Tighelaar                              Wirdum                  058-2550950

J. van Beukelen                         Pesse                      06-18421299


Inspecteur

A. van Gent                              Overberg                 0343-481496


Secretariaat en opgave voor de website:

Marga van Beukelen

Kraloërweg 11, 7933 TA   Pesse

e-mail: beuke615@planet.nl

website :  www.verbeterd-roodbont-vleesvee.nl

 

Redactie Rond Roodbont:
Ivan Hoekman                      Zalk                       038-3636444

                                                                           06-22438019
I.hoekman@live.nl

Actualiteiten :

De melkveehouderij staat aan de vooravond van een nieuw tijdperk doordat de melkquotering verdwenen is. Meer dan ooit wordt er een beroep gedaan op vakmanschap binnen deze branche. Maar ook in de vleesveehouderij wordt van ons verwacht dat we een verandering doorvoeren! Namelijk het fokken van een iets groter en ruimer dier dat uiteindelijk natuurlijk kan afkalven. Nadat op de algemene ledenvergadering van 21 februari  j.l. het nieuwe fokdoel is gepresenteerd is  er ook op de cursusavonden in Noord Holland uitvoerig over gesproken. Vooral de laatste cursusavond is er goed over gediscussieerd en op de examenavond is er op het onderdeel “ontwikkeling” duidelijk rekening  gehouden met het nieuwe fokdoel. Met de keuringen van Enter en Zwolle in het vooruitzicht gaan we steeds meer letten op dieren met ruim voldoende maat en een algehele goede ontwikkeling. Daarbij willen we wel het rastype behouden. Daarnaast gaan we proberen een aantal koeien te tonen op de keuring die ruim gemeten zijn of eventueel al  op natuurlijke wijze afgekalfd hebben. We hopen natuurlijk op een groot aantal inzenders, zowel in Enter (30 juli) als straks in het najaar(17 oktober) in Zwolle op de NVM. De 2 nieuwe stieren Groot Rassert 592 en Leijenhorst 173 zijn inmiddels al weer even beschikbaar via CRV en zijn met hun nakomelingen te zien op onze website in de vorm van foto’s en een filmpje.

Wij wensen u een goed fokkerijseizoen toe en hopen u allen te zien op de diverse bijeenkomsten. Namens de foktechnische commissie, Jaap van Beukelen.

Cursus vee beoordelen 2015

De cursus werd dit jaar georganiseerd in Noord Holland. We hadden 19 cursisten waaronder slagers en oud slagers zodoende leuke discussies over het hoe en waar voelen en bekijken van de koe. De cursus heeft ook vier nieuwe leden opgeleverd: John de Boer ( keurslagerij Snel te Limmen), Jan Groot (keurslagerijen Groot te Zaandam/Assendelft), Cees Smit (vorige eigenaar van Keurslagerij Snel te Limmen) en Maik Klein Elhorst (Klauw- verzorger en stierenverzorger bij KI de Toekomst) De eerste avond werden we ontvangen bij de Fam. Scheringa in de Beemster.

Een zeer koude avond maar dat kon de pret niet drukken want we hadden super vee te beoordelen. De tweede avond waren we bij Natuurboerderij Prins/Schermer in Groot-Schermer. De meeste cursisten hadden wat moeite om het te vinden via de smalle dijkjes en de brede vaarten. Hier gingen we pinken beoordelen. Ook dit was een heel leerzame avond. De derde avond bij de Familie T. Veerman in de Beemster. Top dieren die beoordeeld werden naar de maatstaven van het aangepaste fokdoel. Dit bracht  de discussie naar voren van het nieuwe punten systeem. Een goed dier volgens het “oude” fokdoel maar duidelijk iets minder van soort dan het dier wat we daarvoor beoordeelden. Deze kreeg bijna net zoveel punten door een hogere score voor  de ontwikkeling. Verder kwamen de verschillen in beoordelen door een Mester/Fokker en een slager heel duidelijk naar voren. De vierde avond waren we te gast bij ons zeer gewaardeerde bestuurslid Monique de Geus in de mooie Schermer polder. Hier ook weer 4 prachtige dieren ter beoordeling. Onder leiding van vakman Dhr. Adrie van Gent weer een leerzame avond. Hier kwam duidelijk naar voren dat dieren heel verschillend kunnen zijn maar dat je dan toch moeilijk kan zeggen welke de beste is. Ook moet je soms wat langer naar een dier kijken om het juist te beoordelen.

Op alle adressen werden we super goed ontvangen met koffie, een koek en een frisje en een hapje.

De laatste “examen” avond vond plaats bij Fam. Van de Mheen. Een prachtig fok bedrijf met veel mooie koeien met hun kalfjes. Na een korte inleiding door dhr. v Gent die uitleg gaf over het examen moesten we vijf koeien beoordelen. Kris kras door de stal liepen alle cursisten om de koeien zo goedmogelijk te bekijken en te beoordelen. (drie cursisten waren afwezig, de slagers Jan en John  en Cees Commandeur, deze waren druk met het voorbereiden de voorbereidingen voor de paasdagen) Na ander half uur mocht iedereen zijn formulier bij onze leermeesters inleveren bij Jaap van Beukelen, Klaas Tigchelaar of Adrie van Gent. Schoolmeester Adrie van Gent, onderwierp ons daarna aan een rekentoets met optellen, vermenigvuldigen en kwadraten, waar de staatsecretaris trots op zou zijn. Evert Roozendaal en Monique de Geus hadden hun best gedaan en voor hele mooie prijzen gezorgd. Natuurlijk een mooie  beker voor de winnaar van de gevorderden :Theo Veerman en een beker voor de winnaar van de beginners : Maik Klein Elhorst. Tweede prijs een mooie cadeaubon van de Keurslagerij voor Aalt v.d. Bunt en Fons Withag. Derde prijs een zak voer voor Jurre de Graaf en Sjaak van de Ploeg. Aanmoedigingsprijs een zak voer voor Marnix Knetemann  en bij de beginners voor Teun Eindhoven. Op naar volgend jaar. Wij gaan er voor zorgen dat de datums vroegtijdig bekend zijn. De eerste cursisten hebben zich al weer aangemeld voor 2016.
Groet,  Jan Groot en Monique de Geus
 

Elke verenging kan niet zonder leden. Als verenging zijn we blij de volgende nieuwe leden welkom te heten. 

Nieuwe leden 2015

Hr. C.J. Smit,  ALKMAAR

Hr. M. Klein Elhorst ALMELO.

Hr. J.A.P. Groot, ZAANDAM

Hr. J. P.  de Boer, HEILOO

Hr. M. Kleijweg,  Wassenaar 

 

In te vullen door deelnemers aan de Vleesveekeuring, welke gehouden wordt op donderdag 30 juli 2015 te Enter.  Deelnemen aan deze rundveemanifestatie is voor eigen rekening en risico. De organisatie van de rundveemanifestatie kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijziging van de diergezondheidsstatus van het deelnemende bedrijf als gevolg van deelname aan de manifestatie. Voor het organiseren van deze manifestatie is een ondertekende verklaring nodig van de deelnemers, met betrekking tot het opvragen van de bedrijfsstatus(sen) en het gezamenlijk melden van de runderen door de RVO aan het I&R-systeem.

A. Ondergetekende machtigt de organisatie van bovengenoemde rundveemanifestatie om ten behoeve van de controle van de gezondheidsstatus van de runderen die op bovengenoemde datum

worden aangevoerd op deze manifestatie, eenmalig de gezondheidsstatus van de runderen behorend tot het rundveebeslag van onderstaand UBN/Meldeenheid op te vragen bij de GD.

B. Ondergetekende machtigt de organisatoren van bovengenoemde rundveemanifestatie om van de runderen die naar deze manifestatie worden gezonden, de benodigde I&R- meldingen binnen de

door het I&R-reglement gestelde termijn via CRV te laten uitvoeren.

 

UBN/Meldeenheid deelnemer:......................... 

Naam deelnemer:........................................ 

Handtekening deelnemer: ................................. 

De in te zenden runderen zijn: 

levensnummer rund        naam rund               

 

1.________________        __________________      

 

2.________________       __________________

 

3.________________       __________________     

 

 4.________________      __________________

 

5.________________       __________________         

 

6.________________       __________________

 

7.________________       __________________      

 

8.________________       __________________

 

9.________________       __________________

 

10.________________          __________________

 

De organisatie verzamelt alle machtigingsformulieren van de deelnemers. 1 exemplaar wordt naar de GD gestuurd om het overzicht bedrijfsstatus(sen) aan te vragen.

 

DIT IS GELIJK FORMULIER VAN OPGAVE.

DIT FORMULIER IS VEREIST VOOR CONTROLE BEDRIJFSSTATUS BIJ GD.

 

E. Rozendaal, Volendijkerweg 4, 3882 RE Putten
tel 06 / 30 27 69 49

 

Notulen van de ALV van de VNSVRV op zaterdag 21-02-2015 om 10.00 uur bij de Golfbaan Beemster te

Zuidoostbeemster. afwezig met kennisgeving de heren G. Scheepens (KI Samen), Zwanenburg (Aberdeen Angus), v. Lierop, P. Vermeulen, Koenderink (Marchigiana),Kouwenberg, Huisman, Kolk, v. Spijker, Eektimmerman, Zuurhout (Hereford stamboek), Scheringa, M. Veldman, Hr. Withag en Fam. Boosten. 1)  Opening : Om 10.10 uur opent voorzitter J. v.d. Ven de vergadering met een hartelijk welkom aan allen; een extra welkom aan Mw. Iris Kolkman, Hr.Henk de Bruin, Hr. G. Laeven en Mw. Ivonne Stienezen (Veelteeltvlees). Op verzoek van Hr. J. v. Termeij wordt agendapunt 6a toegevoegd (statuten en HH reglement). 2)  Notulen ALV 08-03-2014  Na enkele toelichtingen worden de notulen goed gekeurd. 3)  Ingekomen stukken/mededelingen Er zijn geen ingekomen stukkken.

Voorzitter J. v.d. Ven deelt mee dat Mw. De Geus nu vice-voorzitter is en Hr. E. Rozendaal ons stamboek zal vertegenwoordigen bij de federatie. Voor komend jaar zijn de volgende activiteiten gepland:  keuring in Hulshorst (14 maart) opgave is nog mogelijk tot 1 maart. Op 21 maart keuring Rhenen en 25 maart Paasvee in Schagen. Op zat. 1 augustus is de keuring in Stroe (fokvee Leptovrij/ slachtvee niet Leptovrij), keuring Enter 30 juli, NVM 17 oktober. Er zal een bedrijfsbezoek gepland worden met onderwerp “natuurlijk afkalven”. 4)  Expl. Rekening 2014-balans-begroting 2015

Hr. J. v. Termeij ziet graag dat niet alleen de keuringskosten maar ook de  inkomsten daarvan worden vermeld. Hr. J. Berg antwoordt dat dit in de specificatie staat. Verder ziet hij ook de “diversen”lijst

graag korter, door bijv. de bekkenmetingen een aparte post te maken. Hr. A.J. Westerkamp vraagt hoeveel embryo’s er waren binnen het Project Nat. Luxe? Hr. G. Keijl  18 stuks, Hr. J. te Riele  3 stuks en Fam. v. Abeelen onbekend. Begroting: Volgens Hr. J. v. Termeij zijn zaken niet meegenomen, zoals de post ontwikkelen app van CRV, NVM 2015 en opbrengsten KI stieren. Hr. J. Berg meldt dat hier nog geen bedragen  voor bekend zijn en volgend jaar aan de orde zullen komen. 5)  Verslag kascie. + benoemen nieuw lid

De heren H. Spruit en P. Vermeulen controleerden de kas en volgens Hr. H. Spruit zag het er allemaal prima uit: ”Dijsselbloem kan hier nog een puntje aan zuigen!”Hr. J. Berg wordt décharge verleend met een groot applaus. De voorzitter dankt Hr. H. Spruit voor zijn 2 keer controleren. Hr. P. Vermeulen zal volgend jaar kascontrole (2de keer) doen met Hr. J. Zuiderwijk (1ste keer) en reserve is Hr. C. v. Zadelhoff. 6)  Jaarverslag 2014 Dit keer met een tropisch tintje doordat het geschreven is op Curacao! Hr. G. Keijl vraagt of de 2 nieuwe stieren passen binnen het PvA? Zeker wel! Hr. J. de Graaf vraagt of er ook gesekst sperma van komt? De voorzitter meldt dat dit niet het geval is omdat er nog veel gesekst sperma van Adagio en Gertinus beschikbaar is. Het jaarverslag wordt goed gekeurd. 6a) Statuten/HH reglement/reglement van keuren Hr. v. Termeij vindt de statuten verouderd; hij stelt voor om de maximale leeftijd van 70 jaar voor bestuursleden eruit te halen; verder een limiet stellen aan de bestuursperiode van bijv. 3 x 4 jaar.

In een HH reglement ziet hij graag

•           dat privé en zakelijk gescheiden moeten blijven

•           nét geen 50% VRB-bloedvoering ,toch deelname aan  
            stamboekkeuring

•           keuringseisen

Wat het laatste punt betreft ziet het bestuur dit liever opgenomen in het vraagprogramma. 7)  Bestuursverkiezing Aftredend en herkiesbaar zijn de heren J. v.d. Ven en E. Rozendaal; beiden worden met applaus herkozen. Hr. J. v.d. Ven zegt met veel enthousiasme de toekomst tegemoet te gaan en er zin in te hebben!

Hr. E. Rozendaal spreekt Hr. J. v.d. Ven toe namens de leden die hem een PRIMA voorzitter vinden; dit gaat vergezeld van een cadeau in de vorm van een glasplaat met daarin een voorzittershamer gegraveerd. Hr. J. v.d. Ven is zeer verrast en dankt de leden; hij vindt dit erg mooi en zegt alleen maar meer energie te krijgen als hij weet dat de leden achter hem staan! Hr. Fons Withag stelt zich voor via de beamer omdat hij met vakantie is; i.s.m. Hr. Teun Eindhoven is een  presentatiefilmpje gemaakt. (Waarvoor hartelijk dank!). Hr. F. Withag wordt met applaus gekozen.

8)  Fokdoel nieuwe stijl door Klaas Tigchelaar Hr. Klaas Tigchelaar stelt zich kort voor; hij werd “natuurlijk” geboren; zijn leven bestaat uit 5 K’s: Klaasje zijn vrouw, Kinderen 3 stuks, Kachels, Koeien en de Kater (vereniging waarbij hij 13 jaar bestuurslid was). De presentatie  met duidelijke uitleg gaat via de beamer. Bij een volwassen stier (1200 kg)wordt uitgegaan van een stier van 4-5 jaar. Hr. J. te Riele zegt bezorgd te zijn dat de standen op stal te klein worden en  de slager de zwaardere dieren niet wil. Hij mist ook het woord: dikbil. Hr. Kl. Tigchelaar legt uit dat de rasbeschrijving is herschreven met behoud van het type dier!De slager zal zich ook aan moeten passen, maar daar is nog ruim de tijd voor binnen dit proces. De KI verenigingen zullen ook de bekkenmaten van de stieren gaan vermelden. Hr. T. Eindhoven zegt dat een goede registratie  belangrijk is : evt. geboortekaartjes invullen met gewicht en draagtijd. Hr. G. Laeven vraagt ieder naar eer en geweten het geboortegewicht in te vullen en aan CRV door te geven zodat de gegevens betrouwbaar verwerkt kunnen worden.

Voorzitter J. v.d. Ven zegt dat wij  allemaal onze uiterste best moeten doen om ons unieke ras te behouden! 9)  Mededelingen rond Plan nat. afkalven/bekkenmetingen Met LTO, BWB stamboek en de federatie is het Plan van Aanpak (PvA) ontwikkeld; nu volgt nog meer werk! Vooral de wintermaanden benutten om bekkens te meten waarvan CRV dan de fokwaardeschattingen kan berekenen. Het management moeten we aanpassen. Er moet meer draagvlak gecreëerd worden, ook bij dierenartsen. Er wordt door staatsecretaris Sh. Dijksma van EZ gezocht naar €300.000,== voor onze sector (2015-2018). De tarieven van bekkens meten worden in 2015 voor 50% vergoed! Gevraagd wordt hoe het BWB stamboek over het PvA denkt? Hr. G. Laeven vindt dat we er met z’n allen aan moeten werken en onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

Mw.I.Kolkman zegt dat het belangrijk is om dieren elk jaar te meten omdat vaak blijkt dat het dier nog doorgroeit! 10) Mededelingen FC door Jaap v. Beukelen Er zijn bij CRV 2 nieuwe stieren beschikbaar; helaas ontbreken de bekkenmaten op de zojuist uitgedeelde nieuwe flyers.  De stieren geven vlotte kalveren met dezelfde aftekening als de vaders. Voortaan worden de bekkenmaten ook op de stierenkaart vermeld. Belangrijk is om de leeftijd bij meten van de stieren te vermelden. Hr. M. Knetemann ziet graag de lineaire scores van de stiermoeders op de site. Hier zal werk van gemaakt worden. De vraag komt waarom in Nederland de Deense IBR test gedaan wordt? Dit is wettelijke regelgeving. Hr. J. te Riele vraagt hoe we om moeten gaan met het verplicht vrij worden van BVD en IBR omdat geënte stiertjes altijd positief blijven en dus nooit meer naar de KI kunnen.Hr. E. Rozendaal neemt dit mee naar de federatievergadering omdat dit een aandachtspunt van alle stamboeken is.

Voorzitter J. v.d.Ven vraagt hoeveel belangstelling er nu is voor gesekst sperma van de nieuwe stieren; 3 leden. Dus matige belangstelling, waarvoor hoge kosten gemaakt moeten worden.

Hr. H. de Bruin geeft aan dat niet alles wat men wil ook  mogelijk is!
11) Bekkenmetingen; uitleg door Hr. Henk de Bruin

Hij stelt zich kort voor en zegt dat hij enorm veel ervaring met het inwendige dier heeft doordat hij al vele jaren insemineert. Er zijn geen risico’s voor ( evt. drachtige) dieren. De dieren kunnen tegelijkertijd op drachtigheid gecontroleerd worden. Op kosten van de veehouder kan  ook ander aanwezig vee op dracht gecontroleerd worden. Mw.I. Kolkman  en Hr. H. de Bruin geven een zeer duidelijke presentatie van het inwendige bekken meten door (uitgekookte!) bekkenbeenderen te tonen waarbinnen gemeten werd. ( 1 van melkvee en 1 van vleesvee, waarbij het verschil duidelijk zichtbaar is.) 12) Uitreiking oorkondes voor preferente stammoedersHr. Th. Veerman ontving 1 oorkonde voor Christine v.d. Flevohof.  Hr. B. v. Abeelen ontving maar liefst 3 oorkondes, nl. voor Carola 48, Jacelien 25 AZ en Jacqueline 24 AZ. Een hele prestatie! 13) Uitreiking prijs breedste bekken 2014

Door “Keijl Flevo”  is een wisselprijs ter beschikking gesteld voor het mannelijke en vrouwelijke dier dat in 2014 het ruimst gemeten is. Een mooi initiatief! De stier is Jacode (Jacobar x Silvester) en de koe is Daphne 3 (Peter x  Jos) beiden uit de stal van Fam. van Beukelen. 14) Ledenblad Rond Roodbont/website

De voorzitter vraagt of er mensen zijn die willen helpen met het “opfrissen” van RR. Voortaan zal het blad in kleur worden gedrukt.

Hr. T. Eindhoven geeft aan dat hij er alles aan wil doen om de site aantrekkelijk te maken/houden! Graag foto’s (van “groot” formaat) en evt. filmpjes insturen.15) Wat verder ter tafel komt De voorzitter vraagt of er interesse is om elk jaar de dieren een naam te geven die met een bepaalde letter begint zoals enkele andere stamboeken doen. Hier is geen interesse voor. Hr. J. v. Termeij vraagt hoever het gevorderd is met het digitaliseren van het fotoboek van Hr. F. Kuijpers? Hr. T. Eindhoven heeft dit opgepakt en legt uit tegen welke problemen hij aanloopt, bijv. het handschrift dat doorloopt tussen de gaatjes van de ringband. Hij zal de pagina’s gaan inscannen. 16) Rondvraag Hr. J. v. Termeij vraagt of de nieuwe leden in RR genoemd kunnen worden. Dit is reeds besloten in de laatste bestuursvergadering. 17) Sluiting Om 13.10 uur sluit voorzitter J. v.d. Ven met dank voor ieders komst, aandacht en ideeën. Het buffet staat klaar en aansluitend kunnen we het bedrijf van Fam. Veerman bezoeken. M. v. Beukelen, secr.

Vleesveekeuring te Hulshorst

Wat Verbeterd roodbont betreft een mooie keuring met veel kwaliteitsdieren. Een mooi opgave van circa 60 dieren, waarvan het aantal absente dieren aan de hoge kant was. Een compliment aan de 10 daadwerkelijke inzenders is wel op zijn plaats.

VRL 0-4 maand Voorop de rondom best Demi 11( Dartagnan * Peter) van de fam. Wittingen, gevolg door Adrienne 8 van De Westhoeve ( Hendrik van de Valkenweide) van Westerkamp. In de parallel rubriek bestaande 4 dieren dat aangevoerd werd door Vredenburg Veronica( Jos van de Kraloërweide * Leander) van te Riele. Ondanks dat ze wat kort aandeed mocht ze toch wel best genoemd worden in alle onderdelen. Op de tweede plaats de correcte Erica 115( Eef * Red Power 2) Veronica werd de kampioene bij de mini’s

Veronica ( Jos van Kraloërheide) eig. fam te Riele.

 

Vrl 4-8 maand : Aan de kop Vredenburg Veroline ( Wolter van de Valkenweide) van te Riele In kwalitatief opzicht van een super niveau mede door haar fraaie bespiering. Op de tweede plaats

Francien 9 ( Gertinus van Volenbeek * Leander) van Wittingen. Fraai gerekt en jeugdig van type maar ze moest het in beengebruik afleggen tegen Veroline. Vrl 8-12 mnd Voorop Lonneke van de Zandkamp( onbekend * Red Bill 3) van Huisman uit Ermelo. Apart in alles en daarbij zeer correct. Gevolgd door Vredenburg Naila ( Evert vd Hoge Varen * Leroy van Vredenburg) van te Riele.
Vrl 12-18 maand. Ik heb hierbij opgeschreven : Aparte rubriek. Dat betekent om te beginnen een compliment voor de kopplaats van Lenny vd Wellyhoeve ( v. Topjob) van Wellenberg uit Putten. Een typische vadersdochter met superfijn beenwerk en een mooie harde bouw hoewel ze nogal overbouwd was.


Lenny van de Wellyhoeve ( v. Topjob)

Op de tweede plaats Weteringshoeve Roosje( onb * Gert Jan) een mooi en correct pink ( kennelijk een fokproduct van de buurman). Als derde en vierde geplaatst in deze rubriek noemen we ook nog met genoegen Lyn v.d. Well van Huisman en Coba 23 van Aalt van de Bunt. Laatstgenoemd was best en sterk maar kon wat fijner.

Rubriek vrl 18-24 maand: Het kopnummer in deze rubriek Coba 19 was ook een fokproduct van Aalt van de Bunt ( Jacobar 28 * Martijn) Ze had de zeer goede onderdelen van haar naamgenoot gemeen maar ze bezat daarbij wel de gewenst fijnheid. Ze werd daardoor later op de dag et gemak benoemd tot miss Toekomst.
Vrl ouder dan 2 jaar. Voorop Hennie 13 ( Leyenhorst 149 * Jarno)

van Wittingen. Ze was zo massaal dat ze voor haar leeftijd ( bijna 3 jaar) wat weinig jeugdig aandeed maar haar breedte en bespiering maakte dat ze toch voorop mocht. Op de tweede en derde plaats kwamen hier ook twee Coba’s van Van de Bunt.

In de parallelrubriek was er weer een best beurd voor Van de Bunt, door een eerste en tweede plaats op te eisen. De jury kon niet anders dan Silvia 13 voorop te plaatsen. Silvia 13 ( Bertus van de Korevaar * Occupant) Lengte, breedte en bespiering waren in ruime mate aanwezig en daarmee repeteerde ze haar zege van enkele jaren geleden, toen nog aan de hand van haar fokker Jaap Noordam.

Silvia 13 ( v. Bertus van de Korevaar)

Helemaal cadeau kreeg ze haar zege niet want haar concurrent was Coba 16( v. Martijn) die het qua gewicht moest afleggen tegen Silvia 13 maar qua ragfijn rastype heel veel moois uitstraalde!! Het algemeen kampioenschap vrouwelijk was uiteraard voor Silvia 13
Mnl 0-4 mnd In deze rubriek een winnaar met “oud bloed” namelijk 8365 v.d. Westhoeve ( Arnold * Jos) van Westerkamp en daarmee meteen kampioen mini mannelijk. Mnl 4- 8 mnd Deze rubriek kwam op naam van de naamloze 1291(v. Dartagnan Red) van W. van de Ark, Hulshorst. Opvallend en apart van ontwikkeling voor zijn leeftijd en hij kon wat fijner van huid en haar. Mnl 5-8 mnd De winnaar van deze rubriek door zijn beste ontwikkeling en geproportioneerde achterhand werd Leo ( Leander * Jarno) van Vis.
De volgende rubrieken hadden beide de kleinst mogelijke omvang. De rubrieken hadden maar in één inzending. Beide keren van de fam te Riele. Ondanks dat we graag wat meer concurrentie hadden gezien voor deze twee stieren waren het beide fraaie bikvangers.

Turbo van Vredenburg ( Rocco van de Oude Smidtse * Bjarne) was goed ontwikkeld, fraai gelijkmatig bespierd met correct gevormd beenwerk dat hij goed gebruikte. Hij werd later benoemd tot mister Toekomst.

Turbo van Vredenburg ( v. Rocco eig. fam te Riele)

Zijn stalgenoot Tarzan van Vredenburg ( Wolter * Lucas) was 3 maanden ouder, massaal ontwikkeld met een zeer brede voorhand mar qua gelijnde en rastypische uitstraling kon hij niet tegen zin stalgenoot op. De dagkampioen mannelijk werd Hendrik van de Valkenweide ( v. Tom van het Veerhuis) van Westerkamp. Hij toonde een tikje kortbening maar dat werd geaccentueerd door zijn enorme breedte, diepte en lengte. Daarbij zijn massale bespiering en dat had als resultaat dat het kampioenschapsduo bij Verbeterd roodbont een machtige indruk maakte. Collecties : Dat de familie te Riele bij de groepskeuringen sterk voor de dag zou komen, was via de individuele uitslagen al voorspelbaar. Allereerst zijn bedrijfsgroep van 3 stieren : Super beste dieren met veel kwaliteit.

Bij de afstammelingen van 1 vader waren er 4 inzenders. Voorop te Riele met dochters van Wolter van de Valkenweide. Mooi uniform, breed gebouwd en best bespierd met een echte rasuitstraling. Ze blokkeerden de 1a zege voor het groepje van Westerkamp met Hendrik van de Valkenweide. Qua uitstraling niet minder dan de “Wolters” maar ze misten ( nog) even de macht en breedte. Ze werden gevolg door groepjes van Wellenberg en Wittingen waar zeker wel kwaliteit maar wat weinig uniformiteit voorhanden was.

Wolters van fam te Riele

Bij de eigenaarscollecties vrouwelijk waren de winnaars op 1 en 2 dezelfde als bij de afstammingsgroepen. Ook de samenstelling en omschrijving was vergaand hetzelfde. Ze werden gevolgd door Wittingen, v.d Bunt en nog een keer Wittingen.

Wat het showen van groepen en collecties betreft, eerst een woord van veel waardering voor de inzenders die de moeite ervoor nemen. Aan de presentatie kan nog steeds veel verbeterd worden. Het opstellen en passend maken van de groepen moest thuis al terdege voorbereid worden. Ik heb nog steeds de indruk dat op de keuring in de haast wat dieren bij elkaar geraapt worden. Een goed voorbereide en deskundige presentatie van fraaie groepen kan één van de hoogtepunten van een keuring betekening. Gerekend naar de beste kwaliteit van de individuele dieren had de presentatie van de groepen nog wel wat meer lijn en kwaliteit kunnen uitstralen. Ondanks deze wat kritische opmerkingen wil ik de afdeling Roodbont in Hulshorst veel lof toezwaaien en dat mede namens mijn collega’s Herman Blankenstein en Arend Jan Westerkamp.

 

Adrie van Gent

 


 

 

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links