Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links

 


Voorwoord

 

Beste leden,

 

Eind maart ’12, het is prachtig weer boeren en veehouders zijn volop bezig met de voorjaars werkzaamheden onder goede weersomstandigheden.

Op diversen plaatsen zie je al weer vleesvee lopen in de wei, wat altijd weer prachtige plaatjes oplevert.

Nu ik dit schrijf ben ik net terug uit Schagen van de Paasvee tentoonstelling, waar het prachtig weer was, wat indruk op mij gemaakt heeft was de geweldige kwaliteit van de aanwezige dieren. Zowel bij B.W.B als V.R.B en daarbij viel het op dat er veel V.R B dieren aanwezig waren, meer dan voorgaande jaren en er was naar mijn gevoel niet een dier dat op deze Paasshow niet thuis hoorde.

Verder kunnen we terug zien op een goede en gezellige jaarvergadering in Ter Aar met een bedrijf bezoek bij Fam RoosDe keuringen zijn geplant in Enter 08-08-12 en in Putten 20-10-12.

Het stamboek is voornemens om in Putten te keuren in plaats van Marienheem, samen met Charolais en Piemontese stamboek, dit in verband met de centrale ligging, wat door de leden is aangegeven.

Ik hoop u allen op deze keuringen te ontmoeten en wens u en de uwen veel gezondheid en fokplezier.

 

Groeten, Jaap v d Griend. 

Jaargang 19,   nr. 1                                               voorjaar 2012
           

Samenstelling  van  het  Bestuur

Voorzitter
Joh. van der Ven                       Wijk en Aalburg    06.51138432


Vice-voorzitter
J. van de Griend                        Numansdorp          06.29182353
 

Secretaris
M. van Beukelen-van der Moolen  Pesse                0528-241799

Peningmeester
J. Berg                                  Voorschoten           071-5613456

                                                                           06.22978927

Leden Bestuur:
M. de Geus                             Driehuizen          06.20172081
E. Rozendaal                          Putten                  0341-353039
E.J. Stap                                  Marknesse           06.20995983
Adviseur en Secretaris Foktechnische Commissie
Fr.Kuijpers                                Moergestel             013-5132276 

Foktechnische Commissie
Voorzitter

J. te Riele                                Vaassen                          06.51046133
B. van Abeelen                                   Dorst                   06-23928264
M.Quartel                                  Westmaas              0186-572066

 

Inspecteur
A.A. van Gent                            Overberg               0343-481496


Secretariaat en opgave voor de website:
Marga van Beukelen
Kraloërweg 11, 7933 TA   Pesse

e-mail: beuke615@planet.nl
 

website :  www.verbeterd-roodbont-vleesvee.nl 

Redactie Rond Roodbont:
Ivan Hoekman                      Zalk                       038-3636444

I.hoekman@live.nl

Actualiteiten /Kalender


NIEUW BIJ CRV: 
In het "Veemanager" programma heeft u nu ook de mogelijkheid om uw Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en Bedrijfsbehandelplan (BBP) bij te houden. Verder zijn er voor u als vleesveehouder veel modules waarin u bedrijfsgegevens kunt bijhouden. (Bijv. de module Registratie voor uw I & R meldingen en de module Vruchtbaarheid voor o.a. deklijsten, drachtcontroles etc. Voor alle info: www.cr-delta.nl of tel: 088-0024430.

WIE GAAT ER MEE?
Op zaterdag 23 juni a.s. gaan we 2 interessante bedrijven in Belgie bezoeken. Het vervoer wordt geregeld zodra het aantal opgegeven personen bekend is! Dan kunnen ook de kosten berekend worden. We hopen er een boeiende en gezellige dag van te maken. Aanmelden bij het secretariaat VOOR 9 juni a.s.!!!!

AGENDA:
4 aug. Oogstdag Stroe met Verbeterd Roodbont keuring
          (Lepto-vrij)
6 aug. Opmeer
9 aug. Stamboekkeuring Enter (Lepto-vrij en IBR-veilig)
13 sept. Purmerend
22 sept. COT stierenveiling
26 sept. Alkmaar
20 okt. stamboekkeuring Putten (Lepto-vrij en IBR-veilig);   
            met Charolais en Limousin. 

Roel van het Veerhuis

In het overzicht van afgelopen editie stond vermeld dat de stier Roel ( v. Storm) 88 punten voor AV heeft gekregen. Dit is onjuist. De stier heeft 89  punten AV gekregen.

                                                         De doorgegeven pen

De enthousiaste VRB fokker, Theo Veerman,  vroeg mij de pen van hem over te nemen om een stukje te schrijven voor de Vereniging Nederlands Stamboek VRB. Een verzoek dat je niet kunt weigeren, ook al is het bij mij geen bedrijfsactiviteit maar een (uit de hand gelopen) hobby. Deze hobby is mij met de paplepel ingegeven. Ik ben opgegroeid op een boerderij te Amstelveen, waar mijn ouders wonen en ook VRB dieren houden. Mijn vader richt zich vooral op het afmesten van Hollandse dikbillen en het leveren aan een slager. Voorheen ging hij vier keer per week naar de veemarkt en kocht daar magere koeien of dieren die eerst nog een tijdje gemolken werden en vervolgens afgemest. Als ik dan uit school kwam, ging ik snel in de stal kijken of er nieuwe dieren waren en uiteraard raden wat ze gekost hadden. Als er een koe naar de slager ging, dat wekelijks meerdere keren gebeurde, was het altijd de sport wie het gewicht het beste had geschat. Bij deze manier van werken is een goede afzet belangrijk en werd de winst behaald door de juiste dieren in te kopen, maar natuurlijk was ook de aankoopprijs van belang. De magere koeien die in het vroege voorjaar werden ingekocht, het liefst dieren die één of twee keer gekalfd hadden en die gemolken waren, of waar een kalf bij gelopen had en niet gevoerd waren met maïs,  groeide het hardst. Als deze dieren na goed verdroogd te zijn in april naar buiten gingen dan kon er in de nazomer al “een koe om een koe” gegroeid zijn.

Zelf vind ik het fokken juist erg leuk. Ik ben altijd weer benieuwd of het de juiste combinatie blijkt te zijn en wat er uitkomt. Dit is dan ook de reden dat ik sinds medio jaren tachtig eerst één en later meerdere fokdieren ben gaan houden.

Nadat ik in 1990 de Hogere Landbouwschool in Dronten heb afgerond, waar ik bedrijfskunde heb gedaan, ben ik gaan werken bij Overwater Rentmeesterskantoor in Strijen. Sinds 1995 ben ik mede-eigenaar. Ik houd mij voornamelijk bezig met het adviseren bij functiewijziging en agrarische makelaardij. Functiewijziging houdt in dat de overheid een andere bestemming heeft toegedacht en daarvoor verkocht of onteigend wordt. In de periode tot 2008 was dit vooral voor woningbouw en industrie en nu is het meer Infrastructuur, natuur en waterberging. Het is ons vak om dan het gehele proces te begeleiden om te werken naar een optimale verkoop. De laatste jaren begeleiden we ook regelmatig transacties voor bedrijfsvergroting waarbij de financiering gebeurt door middel van erfpacht. Voor meer informatie over mijn dagelijks werk verwijs ik u graag naar de website www.overwater.nl of kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Naast het werk op het Rentmeesterskantoor en het volgen van de daarbij behorende studies, heb ik geregeld meegeholpen op de boerderij van mijn ouders. Het lekker buiten bezig zijn of met de dieren was altijd ontspannen. En natuurlijk was het ook gezellig om weer op de boerderij te zijn. Samen met Ella, mijn vrouw, hebben we in 2001 besloten dat het wel heel leuk zal zijn als we op een “boerderijtje” in Strijen konden gaan wonen. We zijn op zoek gegaan naar iets dat ons aanstond. Het werd een heel oud dijkboerderijtje net buiten de kern van Strijen, dat zo oud en slecht was dat er geen keuze was, het werd sloop en nieuwbouw. Ook de achterliggende grond kwam te koop en nadat het bestemmingsplan hiervoor in orde was, is in 2004 de bouw gestart van de woning en de stal. Een machineberging hebben we niet omdat we ook geen machines hebben, maar wel hele goede buren die het machinewerk uitvoeren en in de winter de plasticbalen binnen zetten. Om te voldoen aan de milieuvergunning moest de nieuwbouw verder van de dijk en de buren worden gerealiseerd. Daarom hebben we mooi in het veld teruggebouwd en kunnen de dieren nu om de gebouwen lopen. In de zomer van 2005 was de nieuwbouw gereed en hebben we de stal eerst gebruikt om ons huwelijksfeest te vieren. Ook onze kinderen Aafke (5) en Arend (2) zijn graag bij de dieren en helpen waar mogelijk al mee bij het verzorgen van de dieren.

Aafke vindt het prachtig als er een kalf geboren wordt en staat er het liefst met haar neus bovenop zodat ze direct een naam kan verzinnen als ze weet of het een stier of een kuis is. De veestapel nam toe tot nu circa 25 dieren groot en klein. Toen de heer J. van der Griend zijn bedrijf beëindigde, was dat een mooie kans om aan goede fokdieren te komen, want ik kon van hem een aantal dieren overnemen. Ook komt er zo af en toe een kalf bij mijn ouders vandaan. Een enkele keer per jaar blijkt toch dat een voor de mesterij aangekochte koe drachtig is, als er dan een mooi kuis kalf geboren wordt, dan brengen mijn ouders die graag naar Strijen. Ieder jaar hoop ik op zo'n tien à twaalf kalfkoeien en als het mee zit voldoende kuiskalveren om het huidige aantal in stand te houden. De afgelopen jaren is er zowel met een eigen stier als met de KI gewerkt. Van de heer L. Maas heb ik een stierkalf, Rocco 62, gekocht die twee jaar zijn diensten heeft bewezen en nadien verkocht is voor de fokkerij.


Van deze stier heb ik mooie dieren gefokt. Toen er twee jaar geleden op de site van het stamboek een stikstofvat met verschillende VRB rietjes werd aangeboden heb ik dat ook gekocht. Ten eerste vond ik het leuk om zo aan andere dan de huidige gangbare rietjes te komen, ten tweede zaten er rietjes in van Silvester waar ik prachtige nakomelingen van gezien had, onder andere Bas van het Veerhuis (te bezien op de fotosite van het stamboek), en ten derde krijg je zo meer mogelijkheden om bepaalde kruisingen te maken. Het hebben van een vat geeft naast wat kosten zeker ook voordelen als je iets specifieks wil. Zo heb ik in 2011 van de slachtlijn de ballen van stier Patamon (zie ook de foto’s op de site van het stamboek) laten ophalen en hieruit zijn ruim 200 rietjes gewonnen van superkwaliteit. De helft voor de fokker van Patamon en de andere helft heb ik. Dit jaar verwacht ik vijf kalveren van Patamon.

 

 

 Een foto met Rocco in de wei bij een paar pinken

Omdat het zeker niet altijd lukt om de dieren met KI drachtig te krijgen, is het hebben van een stier vaak een goede oplossing. De afgelopen drie jaar heb ik voor de terugkomers gebruik gemaakt van een niet-stamboekstier  van de familie Kool. Van deze stier met een goed karakter is bekend dat hij geen KI-bloed heeft, vele generaties baggerbontrood, en nog wel het belangrijkste zeer goede en vlotte kalveren geeft. Hierbij een foto, wat wel prijzen is met andermans veren. Het is jammer dat dit geen stamboekstier is anders was het een ideale stier voor de KI! Maar voor mij geen reden om hem niet als achterwacht in te zetten.  Zowel in 2010 als in 2011 heb ik één supermooi kuiskalf van deze stier en dit jaar verwacht ik er vier kalveren van.

De koeien die ik niet meer voor de fokkerij inzet gaan meestal naar mijn ouders waar ze afgemest worden en daarna worden ze als vleespakket verkocht aan vrienden en bekenden. De klantenkring voor de vleespakketten neemt toe, mede door de reclame die de afnemers er over maken en dat is heel leuk. Omdat het uiteindelijk toch om het einddoel gaat, de hobby moet niet te veel kosten, is het van belang om rendabele dieren te fokken en dat zijn mijn inziens dieren die op circa tweejarige leeftijd voor het eerst kalven, twee of drie keer een kalf krijgen en dan nog relatief jong, meestal op circa vierjarige leeftijd, geslacht worden en dan tussen de 470 en 500 kg wegen. Dit doel wordt nog niet zo eenvoudig gehaald. Voor mij is dit ook wel een reden geweest om op de lichtere dieren af en toe een zwarte Belg in te zetten met het gevolg dat er nu zeven zwarte dieren aanwezig zijn waarvan de meeste 25% BBL en tenminste 50% VRB bloed hebben. Bij het inzetten van de Belgische stieren selecteer ik op: vrij van gebreken, goed beenwerk, minstens 40 punten voor de huid en een plus op de hoogte maat. De bespiering weegt wel mee, maar geeft geen doorslag.

Zo heb ik onlangs vijf rietjes gekocht van Lennie van het Caloenhof. Dit vind ik een mooie stier om te zien met een hele fijne uitstraling die ik zowel op een zwart pink als een lichtere koe zal willen inzetten. Witte en blauwe heb ik niet, en zoals mijn vader vaak aangaf als er een witte naar de slager ging: "zwart en rood weegt als lood en wit haalt het niet". Vaak toonde het dier dan ook zwaarder dan het was. Op keuringen kom ik graag, het is altijd leuk om mooi vee te zien en niet op de laatste plaats om enthousiaste fokkers te spreken. In het verleden heb ik ook wel meegedaan aan keuringen, onder andere de Vebo in Leiden, maar dat was geen stamboekkeuring. Mede omdat ik zo af en toe nog dieren aankoop die geen ziektevrije status hebben, is het meedoen aan keuringen lastig.

Verder verwonder ik mij op de keuringen over de kwaliteit die daar komt en heb ik zeker geen illusies daar aan te kunnen tippen. Ik hoop dat het stamboek doorgroeit en er van die prachtige keuringen blijven. Als dit zo mag zijn dan hoop ik dat de KI-organisaties hier ook op gaan inspelen en meer dieren in hun pakket gaan opnemen. Verder zal ik er voorstander van zijn dat ook bij de VRB stieren onderzoek zal gaan plaatsvinden naar erfelijke gebreken zoals dat nu ook bij het BWB gebeurd. Ik geef de pen door aan Arie Luyben, een enthousiaste fokker met een vooruitstrevende kijk op de fokkerij, die ook met veel plezier kan vertellen over de cursus veebeoordelen. 

Cor van Zadelhoff  

 

De “Federatie Vleesveestamboeken Nederland” is momenteel in gesprek met de geaccrediteerde controle instanties inzake de verordening reductie antibiotica in de vleesveehouderij.

De bewuste gesprekken hebben tot doel om te komen tot een reductie van de kosten voor de vereiste certificering. Bij én Qlip én IKB-rund is men bereidt het tarief aan te passen wanneer we met een collectieve vraag komen. De mogelijkheden zijn in ieder geval aanwezig.
Om één en ander in goede banen te leiden verzoeken we jullie als stamboek te inventariseren welke leden hieraan mee willen doen. We spreken geen voorkeur uit voor een certificeringinstantie en ook dit zal door de bewuste stamboeken(leden) zelf moeten worden aangegeven.
Met de uitkomst en eventuele geplande aanmeldingen kunnen we de gesprekken afronden en met een concreet voorstel inzake de tarieven bij alle leden terugkomen.
Graag zie ik dit uiterlijk 26 maart a.s. tegemoet.

Er is ook positief nieuws. De vleesvee dieren worden apart van de melkvee dieren geregistreerd. Wanneer u alleen vleesveehouder bent dient dit te worden aangemeld om vermenging te voorkomen. Daarnaast doen we tevens een oproep om ook uw leden die minder dan 5 dieren hebben en niet verplicht zijn om te certificeren, wel te motiveren om aan het programma mee te doen. Dit is vooruitstrevend en lijkt misschien overbodig. Maar de insteek is om duidelijk te laten zien dat we een serieuze sector zijn die (maatschappelijk) verantwoord zijn/haar doelstellingen wil laten zien.
Op termijn zou dit misschien in de toekomst kunnen leiden tot een lagere controle druk en tevens lastendruk.

Van de voortgang blijven we jullie natuurlijk op de hoogte houden!

Aan alle vleesveehouders van Nederland

Voor het opzetten van een nieuw netwerk van vleesveehouders hebben we uw hulp nodig! Ondersteund met EU-subsidie vanuit de regeling Praktijknetwerken, krijgen wij nu een unieke kans om gezamenlijk in kaart brengen hoe de Nederlandse Vleesveesector produceert en functioneert.

Daarbij gaat het om gegevens over stalsystemen, maar ook over dierenwelzijn, antibioticagebruik, ecologie (mest), ons imago enz.. U kunt een bijdrage leveren aan het verzamelen van de benodigde praktijkgegevens zodat voor het eerst vastgesteld kan worden wat in onze sector als gangbaar gezien moet worden (benchmark) en wat daar bovenwettelijk bovenuit steekt. Dit verzamelen gebeurt zo veel mogelijk digitaal zodat het u weinig tijd kost. Hierdoor bereiken we met z’n allen dat er meer bekendheid komt over de specifieke werkwijze van onze mooie duurzame sector. Bovendien kan dan eindelijk meetbaar en objectief worden aangetoond of uw investeringen wel of niet voor subsidie in aanmerking komen. Meld u aan via de website www.duurzaamrundvlees.nl of via e-mail info@heijdravleesvee.nl Het maakt niet uit welk ras u houdt, of u een groot of een klein bedrijf heeft en of u wel of geen lid bent van een belangenorganisatie. Ons doel is om een goede doorsnede van de totale Nederlandse Vleesveehouderij te raadplegen en op basis van betrouwbare informatie uit de praktijk de toekomst van onze totale sector veilig te stellen. Daar kunnen we uw kennis heel goed bij gebruiken! Voor vragen of opmerkingen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Heijdra Vleesvee
Noord-IJsseldijk 16a
3402 PH IJsselstein

                                        Bedrijfsbezoek bij de jaarvergadering

Opnieuw was de jaarvergadering in Zuid-Holland, waar de familie Wim Roos in Ter Aar hun staldeuren had opengesteld voor de leden van het stamboek. Het is een van de oudste familiebedrijven met dikbillen in Nederland. Toen bij hen in 1960 het eerste dikbilkalf geboren werd, haalde dit nieuws de krant. In meerdere stallen worden een kleine 200 dieren gehouden. Wekelijks levert Roos een vijftal slachtkoeien aan diverse keurslagers in de omgeving. Naast de eigen fokkerij worden hiervoor ook dieren aangekocht.  De handel is een wezenlijk onderdeel van het bedrijf, zegt Wim Roos. Meestal wegen de dieren rond 450 kg, maar een van zijn afnemers is beter uit met dieren rond 400 kg. Een tiental jaren terug kreeg het bedrijf door inteelt te maken met afwijkende kalveren. Vanwege bloedverversing is toen een tijd lang gebruik gemaakt van Belgisch blauwe stieren. De voorkeur gaat echter uit naar Verbeterd Roodbont, ondermeer omdat het ras soberder in voerverbruik zou zijn. De basis van het ruwvoerrantsoen bestaat uit graskuil. Naast wat gebruik van KI staan er twee fokstieren op het bedrijf. De oudere stier is een Wilbert uit een Theodorus van Rozenhof-moeder van een goed foktype, waar mooie kalveren van stonden. Bezoekers kregen een goede indruk van de luxe kwaliteit die aan de afnemers geleverd wordt. Het stamboek bedankt het echtpaar Roos en hun al even enthousiaste zoon Stephan voor het openstellen van hun bedrijf en de gastvrije ontvangst.

Frans Kuijpers

Dieren op stal bij de fam Roos.

 

                                       Preferente  Stammoeders

De koeien, die buitengewoon goede fokprestaties hebben geleverd kunnen in aanmerking komen voor het predicaat Preferente Stammoeder. Dit is het geval als er drie of meer directe nakomelingen door de inspecteur gekeurd zijn met  85 punten of meer voor totaal exterieur. In de afgelopen periode is het predicaat toegekend aan de volgende  koeien.

 

BRAM’S JOSINA     38942968    ( v. Bram v d Loevestein) 

met 2 dochters en 1 zoon
naam               levensnr          A.V.    geboren           vader

Stoffel            485464612      ab88    8-3-2007         Bert

Bert’s Josina   499265548      ab85    25-2-2008       Bert

Graaf’s Josina 531166763     ab87    21-6-2009       Graaf

Fokker/eig.: J. van Beukelen,   Pesse

RENSKE                   360528026      (v. Jacob’s Juweel)

met 3 dochters

naam               levensnr          A.V.    geboren           vader

Renske 2         419931311      ab85    29-6-2005       Tobias

Renske 3         469633708      ab86    11-6-2006       Tobias

Graaf’s Renske531166819    ab86    21-6-2009       Graaf

Fokker/eig.: J. van Beukelen,   Pesse

DIAN 2                      398979858      (v. Peter)
met 3 dochters

naam               levensnr          A.V.    geboren           vader

Dian 4             472594797      ab88    15-6-2007    Leonardo

Dian 5             490494833      ab86    23-5-2008    Joepie    

Dian 8             521795069      ab85    23-11-2009  Leonardo

Fokker/eig.: J. Wittingen,   Oosterwolde

DIKKIE 9                  369571764      (v. Redbill)
met 3 dochters

naam               levensnr          A.V.    geboren           vader

Dikkie 11        472594711      ab85    8-4-2007         Dinand

Dikkie 12        490594847      ab85    31-5-2008       Joepie

Dikkie 14        545795230      ab87    18-5-2010       Jarno

Fokker/eig.: J. Wittingen,   Oosterwolde 

 

Voortrekkers Natuurlijk Luxe

Op de bedrijven van de Voortrekkers zijn of worden weer de maten genomen van het inwendige bekken. Het Ministerie van E.L&I stelt in 2012 opnieuw geld beschikbaar voor het project Natuurlijk Luxe. Dit is voor het ministerie het laatste jaar. In de zes jaar dat het project nu loopt, is heel wat inzicht verkregen in de mogelijkheden om te fokken op minder keizersneden. De oorzaak van de keizersnede zit niet zozeer in het dikbilkalf, zo is gebleken, maar meer in de te nauwe geboorteweg van veel koeien.  Door hun koeien inwendig te laten meten hebben de Voortrekkers er voor gezorgd, dat we nu weten welke stieren we moeten gebruiken om koeien met een ruimer bekken te fokken. En ook welke we niet moeten gebruiken. Bekkenmaten nemen nog toe tot een leeftijd van 4 à 5 jaar. Het doel is om koeien te fokken met een inwendige bekkenhoogte van 20,5 cm en meer. Bij deze maat wordt uitgegaan van kalveren met een normaal gewicht. Gunstig voor de dag komen een zevental KI-stieren, waarvan Egon 5 en Carlo van ’t Veerhuis momenteel op de lijst van Aanbevolen stieren staan. Dit geldt ook voor een vijftal particuliere KI-stieren, waarvan nog sperma beschikbaar is. Op de lijst staan verder twee jonge stieren met een gunstige afstamming, die zelf ook ruim opgemeten zijn in hun binnenbekken. Dit zijn de stieren Lauritz en Marlex van Vredenburg. Of er ook verband bestaat tussen de inwendige maten van de koe en de uitwendige? Dat is pas onderzocht bij 396 Verbeterd Roodbonten gekeurd door inspecteur Adrie van Gent op de bedrijven van de Voortrekkers. Hieruit bleek, dat kleine koeien in het algemeen een te nauwe geboorteweg hebben. De hoogtemaat en kruislengte had met 0.65 een duidelijke relatie met de binnenmaten van het bekken. Natuurlijk gaat het verband niet zover, dat hoe groter de koe is hoe gemakkelijker ze kalft. Maar het fokken op wat meer maat en lengte in de koe helpt mee aan meer natuurlijke geboorten in de stal.

Nu we zoveel meer weten dan zes jaar terug is het van groot belang om geschikt fokmateriaal breed te benutten binnen het ras. De KI werkt hier al aan mee en ook voor de natuurlijke dekking neemt de keuze op de bedrijven van de Voortrekkers maar ook daarbuiten toe. En voor de komende tijd bestaan concrete plannen om enkele van de beste koeien in dit project voor ET te spoelen om zo sneller vooruit te komen. Niet alleen een hoge fokwaarde voor bekkenruimte zal bepalend zijn, maar ook zal sterk gelet worden op een goed rastype bij deze koeien. Dat dit in bepaalde gevallen heel goed kan samengaan, hebben de afgelopen jaren wel geleerd.
Frans Kuijpers

                                                Menno 14 excellent

In het afgelopen voorjaar is de stier Menno 14 ingeschreven met het ongelofelijke aantal punten van 93 EX, Menno is een zoon van Remco ( Peter) en is in eigendom van

W. van de Mheen. 

Vleesindexen van in Nederland gebruikte stieren.

Berekening december 2011 

Overzicht stieren Verbeterd Roodbont Vleesras

 

Mollie’s Kees                                    185

Theodorus v Rozenhof                    176

Romeo                                               168

Jacobar 28AZ                                   168

Silvester                                             165 

Sjoerd                                                160

Geurt v d Lingenhof                         159

Red Bill 3                                          157

Graaf Charlon                                 156

Hugo                                                  152 

Mina’s Roland                                  146

Wilbert                                              145

Carlo v ’t Veerhuis                          145

 

De Vleesindex geeft de vererving van stieren op het gebied van de geschiktheid voor vleesproductie aan. Het rasgemiddelde van het Verbeterd Roodbont is bepaald op 152. Nieuwe stieren in dit overzicht zijn Romeo en Mina’s Roland. Het aantal nakomelingen wat van deze stieren is geslacht, is nog klein, dus nog voorzichtig zijn met de conclusies. Maar dat neemt niet weg, dat Romeo buitengewoon goed gestart is. Flink verbeterd zijn Sjoerd en vooral Jacobar 28AZ. Beide stieren zijn als vleesverervers zeker geslaagd.

 

Keuring Hulshorst 2012

Op zaterdag 17 maart was het weer zo ver dat het in Hulshorst keuring was. Er waren op deze dag een 50 verbeterd roodbonte dieren aanwezig en ik mag wel namens de juryleden zeggen dat het  gemiddelde niveau van de dieren zeer hoog was met echt kampioenen van heel hoog niveau.

Laten we maar beginnen met de jonge mannelijke dieren tot
4 maanden. In deze rubriek kwamen een aantal zeer goede stieren na voren en was het ook geen gemakkelijke taak voor de jury om ze zo maar even op de juiste volgorde weg te zetten. Maar er was wel 1 duidelijk kopnummer en dat was ook de nummer 1 van de catalogus van Westerkamp. Dit was ook het jongste dier van het gezelschap. Dit stiertje was al zeer goed ontwikkeld met zeer veel bespiering in een super fijn huidje.

Deze zoon van Bert 3 beschikt ook over zeer fraai beenwerk en een goed gebruik. Deze kampioen mini's mannelijk zal bij de fam. Westerkamp zeker wel in het oog gehouden worden voor later en hoop dat we deze stier nog eens mogen begroeten op een keuring. Hoewel hij het jongste dier was voor algemeen kampioenschap verkozen we hem toch tot Algemeen Kampioen mannelijk.

Bij de mini's vrouwelijk was de rubriek opgedeeld in 2 rubrieken met ook veel goed jonge kalveren, met in rubriek 2 een zeer goede Jacobar 28 AZ zoon van de familie Wittingen maar daar boven kwam toch catalogus nummer 23a. Dit vaarsje met als vader Jos van de familie Westerkamp  was zeer rastypisch met correct beenwerk en een super fijn huidje en een geweldig gevoel in de borst. In rubriek 2a van de mini's kwamen ook een aantal zeer getalenteerde kalfjes op het strijdtoneel. Met hier een zeer mooie dochter van de stier Menno 8 van de familie Ruiter uit Putten. Dit jonge dier beschikt over veel ontwikkeling met zeer mooie overgangen van voorhand, middenhand en achterhand. Marije 38 beschikt ook over zeer correct beenwerk met een vlotte stap, dit dier is zeer fijn met een hele mooie bespiering. Voor ons duidelijk de


 

Mini mannelijk ( v. Bert 3), eig. fam Westerkamp

 

Marije 38 ( v. Menno 8) familie de Ruiter


 

kampioen mini vrouwelijk. Met als reservekampioen dier nummer 23a van de familie Westerkamp.

Bij de stieren van 4 tot 8 mnd hadden we 4 stieren in een rubriek. Voor ons als jury vonden wij dat Rachid van Vredenburg hier de complete stier was van dit gezelschap. Deze Lauritz zoon was een mooie grote stier met goede overgangen, dit dier had een vlotte stap, maar zou nog iets krachtiger mogen. Wel beschikt deze stier over een fijn huidje met een goede bespiering en een strakke bovenbouw. In de rubriek 4 tot 8 mnd vrouwelijk kwam de Herman dochter van Theo Veerman aan kop.  Dit dier sprak echt aan, omdat ze zeer breed was en enorm bespierd. Christine van Halfweg zouden wij graag iets fijner van bot zien, maar beschikt wel over een hele sterke bouw en zeker een hele sterke bovenbouw. Later op de dag werd dit fraaie dier bekroond tot miss Toekomst. In de rubriek mannelijk van 8 tot 12 maanden was de prijs voor Dennis van Halfweg van de familie Veerman. Deze enorm gespierde stier met veel breedte en een zeer correct beenwerk was gewoon helemaal compleet. Dit is een stier die van voor tot achter en van onder naar boven helemaal correct is, dus voor ons was het ook vrij makkelijk om deze stier mister Toekomst te maken. Het is jammer dat deze stier geen 87,5% VRB is want anders was het zeker een kandidaat voor de KI. In de rubriek vrouwelijke dieren van 8 tot 12 maanden was de eer voor de familie Spronk uit Zoetermeer. Met hun Debbie hadden ze een zeer mooi gespierd dier, dat over een super fijn huidje beschikte. Met het oog op de fokkerij zouden we het dier een heel klein beetje gerekter willen zien. Daarbij in diezelfde rubriek zat de al bekende Tinkelbell van Klaas Tichelaar. Dit is een heel ander dier, maar ook zeker met veel kwaliteiten. Deze pink beschikt over een geweldige ontwikkeling en dan met name in de hoogte en lengte met ook een goede bespiering. Deze twee dieren mochten allebei terugkomen in de middag ronde. In rubriek 7 was het de jonge Marlex v Vredenburgzoon die aan het langste eind trok.

Deze stier  was een mooi ontwikkelde stier die beschikte over correct beenwerk en een goede bespiering. Deze Ronald van Vredenburg was de jongste in zijn rubriek. In de rubriek vrouwelijk 12 tot 18 maanden was het de buurt aan Elly. Deze dochter van Menno 8  was een zeer compleet dier  met een zeer goede bespiering. Deze pink beschikt over hele mooie overgangen en correct beenwerk. In de rubriek van mannelijke dieren van 18 tot 24 maanden was het de buurt voor het dier zonder naam van de familie Spronk. Deze stier was zeer goed ontwikkeld met een luxe bespiering en een zeer mooie achterhand. Met zijn correcte beenwerk en een goed gebruik ervan maakte deze stier het  tot kampioen  in deze rubriek en tevens kampioen tussen de 1 en 2 jarige stieren. Met Ronald van Vredenburg als reserve. In de rubriek van 18 tot 24 maanden was het een Herman dochter die de touwtjes stevig in handen had. Deze zeer luxe pink van Theo Veerman beschikte over veel ontwikkeling in breedte en bespiering maar, als we iets een opmerking willen plaatsen zou ze iets wat groter mogen zijn, maar dit zijn kleine details. Verder beschikte Soraya van Halfweg over zeer correct beenwerk met een uitstekend gebruik ervan. Dit alles maakte haar tot Kampioen bij de 1 tot 2 jarige dieren en met als hele goede reserve kampioen Elly van fam. Ruiter uit Putten

Nu was het aan de beurt voor de stieren 2 jaar en ouder. Dit was een mooie rubriek met 2 hele beste stieren die vochten voor de koppositie. Dit waren de stieren Marlex van Vredenburg en Leander van Vredenburg. Marlex die zich  echt goed heeft doorontwikkeld en zeker overal correct is. Een stier met lengte en maat, met goede bespiering en correct beenwerk. Leander, die ook nog niet stilstaat in zijn groei , is een stier met zeer veel bespiering en rastype. Deze enorm brede stier beschikt ook nog eens over correct beenwerk met een goed gebruik. Alhoewel deze iets kleiner in hoogte is ging hij wel met de hoogste prijs ervan door in deze rubriek, en werd Marlex reserve kampioen. Maar allebei top stieren.

In de rubrieken vrouwelijk dieren van 2 jaar tot ouder ging het tussen de Ahrend dochter van Jan ter Riele en  de Dagobert dochter van de familie Vis. De oudere Dagobert dochter won het door haar zeer rastypische voorkomen met een zeer correct beengebruikt. Ze had een enorm zware achterhand en was super fijn. Daar kon de zeer correcte Nicolet van Vredenburg niet aan mee en werd dus reserve kampioen, en werd  Christine 6 kampioen vrouwelijk bij de oudere dieren. Zo kwam er een eind aan een hele mooie dag met veel enthousiaste liefhebbers van vleesvee. Voor mij als vleesvee liefhebber zijn dit hele mooie dagen en hoop ik dat deze dagen nooit zullen verdwijnen. Inzenders, organisatie, sponsors en alle andere,  ga zo door en namens de jury hartstikke bedankt voor de uitnodiging. 

Bert van Abeelen

 

Leander ( eig. fam Wittingen)

 

Dennis van de Halfweg ( v. Herman) eig T. Veerman

 

 

Christine 6, ( v. Dagobert, eig. Vis)