GROEI

Wanneer er dieren worden afgemest en vooral stieren dan wordt er veel gepraat over de groei per dag.                                             Veelal komen de VBR stieren wanneer het over de groei per dag gaat er niet als toppers uit.                                                                    Wanneer we na het rendement kijken dan kunnen ze goed mee komen.                                                                                                           Dit komt door de betere aanhoudingspercentage, een gunstige voederconversie en een hoger uitbetaling per kg.

Bij de VRB ligt het aanhoudingspercentage rond de 70 % terwijl bij ander vleesvee dit op 60 % ligt.                                                       Een stier met een aanhoudingspercentage van 60 % moet 200 gram per dag harde groeien dan een dier                                                  met een aanhoudingspercentage van 70 % om een geslacht gewicht te halen van 550 kg.

Om toch een beeld te krijgen of mijn dieren het goed doen worden hier onder een twee tal Tabellen gegeven.                                        Dit zijn richtlijn tabellen.                                                                                                                                                                                             Tabel 1 kg vleesgroei per maand (dit is het geslacht gewicht gedeeld door de leeftijd in maanden)

Kleiner dan 15 kg per maand

ONVOLDOENDE

TUSSEN 15 EN 20 KG PER MAAND

MATIG

TUSSEN 20 EN 25 KG PER MAAND

VOLDOENDE

TUSSEN 25 EN 30 KG PER MAAND

GOED

MEER DAN 30 KG PER MAAND

UITMUNTEND

Een stier die op een leeftijd van 21 maanden een geslacht gewicht had van 535 kg dit is 25.5 kg per maand dus goed.

Wanneer we de opbrengst prijs van het dier meenemen dan kunnen we het zelfde doen.

Tabel 2 opbrengst prijs per maand (dit is de netto opbrengstprijs gedeeld door de maanden)

Minder dan 75.00

MATIG

TUSSEN DE 75.00 EN 95.00

GOED

MEER DAN 95.00

UITMUNTEND

Een stier brengt op 22 maanden 1900.00 dan heeft dat dier het goed gedaan.

 Deze tabellen moet je als richtlijn zien.

Terug naar Het Ras

Nieuws uit de vereniging

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links