Nieuws uit de vereniging

Het Fokdoel.

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links


                             

Fokdoel: 

De foktechnische commissie van het verbeterd  Roodbont stamboek stelt zich tot doel de dieren op natuurlijke wijze te laten kalveren en hierin de Verbeterd roodbonten zo veel mogelijk te verbeteren. Het fokdoel dat hierbij aansluit gaat uit van: 

  Een groter dier te fokken met behoud van de juiste verhoudingen.

  De dieren voor de fokkerij moeten aan vereiste schofthoogtematen voldoen.

  Dieren fokken met grotere binnenbekkenmaten van minimaal 23 cm hoog en 20 cm breed.

  Zorgen dat er vitale kalveren worden geboren van circa 42kg.

  Streven naar een kortere draagtijd. Tussen 276 dagen en 282 dagen.

  Dieren fokken met behoud van rastype en bespiering.

  Dieren fokken met behoud van goede slachteigenschappen.

  Dieren fokken met behoud van goed beenwerk dat fijn van structuur is maar droog en krachtig is.                                                         

  De dieren moeten op twee jarige leeftijd een kalf groot kunnen brengen.

  Dieren fokken met behoud van goede moedereigenschappen.

 

Rasbeschrijving:

Als standaard voor het Verbeterd Roodbont Vleesras staat het rastype van de vereniging omschreven waaraan het ras moet kunnen voldoen namelijk:

De haarkleur is roodbont. Een volwassen vrouwelijk dier heeft een schofthoogtemaat van circa140 centimeter en weegt ca. 900kg. De verbeterd roodbont koe kalft een keer per jaar af. Het eerste kalf wordt geboren op haar tweede jaar. Een volwassen stier heeft een schofthoogte van 150 centimeter en weegt ca. 1200kg. Het lichaam van een verbeterd roodbont is ruim ontwikkeld en doet massaal aan. Het verbeterd roodbont ras is zeer luxe vleesras dat een goede verdeling van bespiering bezit. Het dier heeft correcte belijningen en heeft zeer goede gebruikseigenschappen. De kop is mooi van vorm, het voorhoofd  is kort en breed en het heeft een brede neus. Het dier heeft een ruime voorhand met goede bespiering in de borst. De bouw is als geheel niet grof  maar met zekere maat van snit. De huid moet zeker  soepel zijn en vooral niet dik. De hals is voldoende lang en correct geplaatst. De rechte tot iets opgebogen rug is breed en goed bespierd met sterke dikke lendenen of een ruime aanleg daarvoor. De middenhand is rond geribd met een goede ruimte voor hart en longen. Er is een kleine hongergroeve aanwezig met voldoende ruimte in de flank en er is een goede vleesvang aanwezig. Het achterstel is ruim en iets hellend met een goede bespiering. Er is een goede ronding in de bil met een lange broek. Het dier heeft een goede staartinplant en de staart  is fijn van structuur. De dieren tonen een goede lengte in het zijaanzicht met evenredige overgangen. Het beenwerk is fijn van structuur, droog en krachtig. De klauwen hebben een hoge verzenen en een goede klauwvorm. Het is zowel in de gang en stand zeer correct.