Voorwoord

Beste leden, 

Ook deze zomer zit er weer bijna op. Het is voor velen een zomer geweest met grote verschillen wat het weer betreft.We hebben natte en droge periode gekend, maar ook heel warme dagen. Maar de meeste van ons hebben toch wel voldoende voer voor de komende winter kunnen winnen.

Gelukkig lopen de meeste vleesveebeesten nog buiten en kunnen veel mensen daar van genieten, want bij het melkvee wordt dat door de komst van de melkrobot en het groter worden van de veestapels toch wel steeds minder. Kijken we verder terug naar de evenementen van onze vereniging dan hebben we een mooie periode achter de rug.

De keuring in Enter was weer vergezeld met mooi weer, en een redelijk aantal dieren, al kunnen dat er altijd meer zijn, hoe groter de groepen hoe leuker het is. Ook wat betreft de kwaliteit van de aangevoerde dieren was het zeker een geslaagde dag. Ook onze ledendag op 1 september in Loosdrecht kunnen we zeer geslaagd noemen. De belangrijkste factor was ook hier aanwezig, namelijk prachtig weer. Nadat de meeste mensen aangekomen waren en een bakje koffie op hadden hebben we kunnen genieten van prachtige veestapel met beste dieren ,die ook hier heerlijk in de wei liepen. Daarna hebben we gezellig met elkaar van een goede BBQ kunnen genieten met een drankje erbij en gezellig gebabbeld.

Nu kijken we weer uit naar de grote keuring in Putten ,En daar hoop ik ook weer Op een grote aanvoer  en velen van u te ontmoeten.                   

Groeten Jan Berg

Jaargang 19,   nr. 3                                               herfst 2012           

Samenstelling  van  het  Bestuur                

 Voorzitter
Joh. van der Ven                       Wijk en Aalburg    06.51138432

Vice-voorzitter
J. van de Griend                        Numansdorp          06.29182353

Secretaris
M. van Beukelen-van der Moolen  Pesse                0528-241799

Peningmeester

J. Berg                                  Voorschoten           071-5613456


Leden Bestuur:

M. de Geus                             Driehuizen          06.20172081
E. Rozendaal                          Putten                  0341-353039
E.J. Stap                                  Marknesse           06.20995983

Adviseur en Secretaris Foktechnische Commissie
Fr.Kuijpers                                Moergestel             013-5132276
 

Foktechnische Commissie
Voorzitter

J. te Riele                                Vaassen                          06.51046133
B. van Abeelen                                   Dorst                   06-23928264
M.Quartel                                  Westmaas              0186-572066

Inspecteur
A.A. van Gent                            Overberg               0343-481496


Secretariaat en opgave voor de website:

Marga van Beukelen
Kraloërweg 11, 7933 TA   Pesse

e-mail: beuke615@planet.nl
 

website :  www.verbeterd-roodbont-vleesvee.nl 

Redactie Rond Roodbont:
Ivan Hoekman                      Zalk                       038-3636444

I.hoekman@live.nl

Actualiteiten /Kalender

AGENDA:

20 okt. stamboekkeuring Putten (Lepto-vrij en IBR-veilig);   
            met Charolais en Limousin met tevens warm en koud
            buffet. 

****Cursus veebeoordelen*****
Dit najaar is er ook weer een cursus veebeoordelen. Zoals u elders in RR kunt lezen, is dit een leerzame en gezellige cursus. Wilt u deelnemen?
Geef u dan op bij de heer Te Riele
tel 06.510 46 133.


Nieuwe KI stier Adagio van de Eendenpoel

Adagio van de Eendenpoel   (KI-code 600087)

Binnenkort komt deze stier beschikbaar bij CRV. Adagio van de Eendenpoel is door de Foktechnische Commissie van het stamboek geselecteerd als nieuwe stier voor de KI.

Adagio is geboren op 16 maart 2009 bij zijn eigenaar Wim van der Linden aan de Eendenpoel in Mierlo. Hij is uitgegroeid tot een best ontwikkelde en breedgebouwde stier met beste luxe. Hij munt uit in dikte van de lendenen en breedte van broek en bekken. Ook heeft de stier best beenwerk. Adagio is gekeurd op 3.2 jarige leeftijd met het volgende rapport:
Schofthoogte: 142 cm
Kruishoogte:  146 cm
Ontwikkeling: 89
Rastype:  88
Bespiering: 89
Beenwerk: 90
Alg. Voorkomen: 89 ptn.

Zijn vader is Baron van de Eendenpoel, bekend als een van de grootste en langste stieren binnen het ras met eveneens beste benen. Baron is een zoon van Chardon, een KI-stier die niet zo veel gebruikt is, maar die in staat was om iets extra’s te geven. De moeder van Baron was van de eigen gefokte Niels van de Eendenpoel, als jonge stier bekroont in Den Bosch.

De moeder van Adagio is De Dennen Thea 568, een dochter van Egon 5AZ uit een Big Ben koe.  Egon 5 AZ is steeds een opvallend gunstige stier geweest in het meetprogramma van het Project Natuurlijk Luxe, terwijl Big Ben bekend stond om het relatief gemakkelijk geboren worden van zijn kalveren. Opvallend is dat de roodbonte moederstam van de Thea’s al 90 jaar geregistreerd staat bij het NRS, de stammoeder werd in 1921 geboren. De Dennen Thea 568 behoort tot de dikbiltak in deze stam, achter haar komen al 6 generaties dikbilstieren voor. Het is dus wel een doorgefokte stam. Adagio van de Eendenpoel is 100 % Verbeterd Roodbont en is vrij van Graaf Charlon- en Silvesterbloed. Hij kan zonder risico van inteelt op veel vrouwelijke dieren ingezet worden.

Excursie België

Doel van de reis was een kennismaking met of hernieuwde kennisname van het Vlaamse rode vleesras in België. Op zaterdag 23 juni werden twee bedrijven bezocht in de provincie West-Vlaanderen. We waren met 27 deelnemers, waaronder 6 dames. De dag werd ook helemaal meegemaakt door ons Belgische stamboeklid Bart Buyse en zijn zoontje. We troffen 2 mooie, goedgeleide bedrijven aan. Echte familiebedrijven waar man en vrouw samen het bedrijf uitbaten. Het eerste bezoek betrof Steven en Natalie Vandeputte in Aarsele . Op jaarbasis kalven 80 koeien op dit bedrijf. Hier wordt ook nog gemolken. Om het quotum vol te krijgen wordt de veestapel aangevuld met Belgisch roodbont. Alle dieren krijgen een vleestypische stier als partner. De geboren kalveren worden allen aangehouden en zelf afgemest. Dit is ook het geval op het andere bezochte bedrijf, dat van Johan Debruyne en Lieve Taveirne in Esen. Hier worden 100 zoogkoeien gehouden. Wel worden de geboren kalveren direct gespeend. Op beide bedrijven gaan de stieren weg op een leeftijd van 20 tot 23 maanden. Ze wegen dan tussen 700 en 800 kg. De prijs is momenteel 3.10 tot 3.30 euro per kg levend gewicht. Volwassen koeien bereiken flinke eindgewichten als ze gereed zijn om te leveren aan de slager. Ze wegen dan rond 800 kg. Zowel Vandeputte als Debruyne zijn kortgeleden uitgekozen als erkend leverancier van Streekproduct. Hierdoor is er extra vraag naar het vlees van de Vlaamse rode ontstaan en door een zekere schaarste  hieraan ontvangt men een extra toeslag op de prijs van 50 eurocent per kg voor de koeien van dit ras. 

Indruk van het Vlaamse vee

Het Vlaamse rode ras heeft een goede indruk op ons gemaakt. Opvallend goed zijn de maten van de dieren. Ze zijn een handbreed groter dan ons ras en vertonen algemeen veel lengte. Verder imponeren de dieren en toch zeker de stieren door hun diepe voorhand. In de achterhand zijn ze eenvoudiger dan onze roodbonten, al komen er steeds meer dikbillen voor en worden ook steeds dikbilstieren gebruikt. In het type laten de dieren voldoende fijnheid zien. Het beenwerk is voldoende droog, maar in onze ogen vaak wat sabelbenig of krom. Toch zullen de benen in de praktijk redelijk goed voldoen, want onze gastheren maakten er geen probleem van. De koppen zijn vaak iets smaller en wat langer in het neusgedeelte dan bij ons. Het ras maakt een uniforme indruk, die uiteraard nog versterkt wordt door het vuurrode haarkleed en de korte beharing. Vroeger was de standaard van het ras eenkleurig rood, maar tegenwoordig is wat bont ook toegestaan. De dieren maken een levendige indruk. Het ras is overigens maar klein van omvang. Er zijn slechts 15 fokkers van het Vlaams rood die erkend zijn als leverancier van Streekproduct. Voor ki heeft men keuze uit 3 à 4 stieren, wat men te beperkt vindt. Keuringen kent men niet meer.

Natuurlijke dekking

Op beide bedrijven maakt men vooral gebruik van natuurlijke dekking. De vaarzen kalven jong af, met 24 maanden of iets meer. Bij Vandeputte worden de eerstekalfs niet gemolken, zodat ze genoeg gelegenheid krijgen om uit te zwaren. Vandeputte gebruikt 5 dekstieren. Men maakt ook gebruik van Verbeterd Roodbont uit Nederland. Als eerste stier kocht men bij Teun Vreugdenhil een zoon van Storm. Over de nafok is men goed tevreden. Daarna een stier bij Aalt van de Bunt, maar deze moest na korte tijd wegens een beenbreuk worden geslacht. Sinds enkele dagen loopt Gerko van Volenbeek tussen de koeien. Deze beste stier is gefokt door Evert Rozendaal en krijgt nu de gelegenheid om zich te bewijzen.

Op het bedrijf van Johan Debruyne staan 7 stieren ter dekking. Men hanteert de norm van 1 dekstier per 16 koeien. Men moet erg opletten voor inteelt en dit bedrijf houdt heel secuur een uitgebreide registratie van paringen en kalvingen bij, waarin ook de zoon uitstekend thuis is. De bloedlijnen zijn toch wel nauw binnen het Vlaams rood, vandaar dat wel gekruist is met andere rassen. De inbreng van Maine-Anjou, Belgisch witblauw en Parthenaise voldeed echter niet zo, wel zijn de ervaringen met Verbeterd Roodbont gunstig. In een vroeg stadium is de stier Jacobus gebruikt, een zoon van Carlo van ’t Veerhuis uit een Vlaamse moeder. Deze stier is later voor KI gebruikt. Momenteel zijn 3 zuiver Vlaams rode stieren in gebruik en daarnaast 4 in België gefokte stieren, die 50 % Verbeterd roodbont zijn. Dit zijn zonen van Leonardo, Baron van de Eendenpoel en Carlo van ’t Veerhuis. Men hoopt zo door inbreng van fris bloed de Vlaamse rode verder te verbeteren. In de kalveren van Debruyne kwamen de rondere vormen al wat meer naar voren.

Wederzijdse belangen
Of er ook mogelijkheden liggen van Vlaams rood bij ons ras? Eerdere ervaringen hebben al geleerd van wel. Denk aan de stier Ekimos van ’t Zwaluwnest, die met name in het westen van ons land een goede naam heeft opgebouwd en zijn zoon Carlo 3 van Brandevoort. Voor maat en gewicht heeft men keuze genoeg, wel zal men een stier moeten zoeken met veel luxe in de achterhand. Eventuele geschiktheid voor het project Natuurlijk Luxe is nog wel de vraag. Het zijn forse, lange kalveren bij de geboorte, maar ze wegen ook meer. De praktijk is, dat bijna alle kalveren met de keizersnede geboren worden.

Het was een nuttige en leerzame dag, die goed voorbereid was. Het was ook een aangename dag dank zij de mooie dieren, de openhartige rondleiding door stallen en weiden en de gulle ontvangst door onze Vlaamse gastfamilies.
Frans Kuijpers

Cursus veebeoordelen    
Ook het afgelopen winterseizoen is er weer een cursus veebeoordelen gehouden. Het verslag is nog niet in Rond Roodbont gepubliceerd. Om de enthousiaste deelnemers niet tekort te doen, nu alsnog het verslag. Het werden weer twee groepen, in Zuid en later in het seizoen in het Noorden. Ook in het afgelopen seizoen was er weer een goede belangstelling voor de cursus.
Interessant deze maal was dat we voor de lessen welkom waren op een aantal niet zo bekende bedrijven waardoor de basis onder het geheel nog weer werd verbreed. De bedrijven waren A. v.v. Oever , B. van Abeelen , G.M. Termeer, Johan vd Ven, W Verploeg en G. Meijers.  Bij de eindwedstijd die op de locatie van Meijers plaatsvond kwam Jan Termey uit Alphen a.d. Rijn als beste uit de bus gevolgd door Corné vd Ven uit Wijk en Aalburg. Aan de genoemde locaties kunt u zien, dat de omschrijving “Zuid” wel heer ruim geïnterpreteerd kan worden.

In januari werd van start gegaan op het bedrijf van Westerkamp waar ook de eindwedstrijd werd gehouden. De andere bedrijvenwaren A. van de Bunt, J. te Riele en J. Wittingen.
Als duidelijke winnaar kwam hier uit de bus Bas Eektimmerman gevolgd door Arie Luyben en Adrie Wijnberg.
Bij de beginners kwam goed voor de dag Marjo van Wezel, Mariska Petersen en Roedi van Noort. In totaal hebben 22 personen aan de wedstrijdavonden meegedaan. Op een ledenaantal van ruim 160 van het stamboek is dit denk ik een hoog aantal. Zoals elk jaar was het ook nu weer een geanimeerde cursus met een brede en geanimeerde discussie. Bert van Abeelen, Jan te Riele en ondergetekende hebben het ook deze keer weer met plezier gedaan.

Adrie van Gent

De doorgegeven pen

Van Ary Luyben kreeg ik het verzoek om iets over mijn bedrijf te vertellen. In 1969 heb ik het bedrijf van mijn ouders overgenomen. Toen was het een melkveebedrijf met zwarte - en m.r.y. koeien. Het MRIJ vee vond ik de mooiste met als hoofd doel de melk, ook vond ik dat ze goede spieren hadden. In de omgang vond ik het ook prettig vee die goede kalveren brachten en als koe toen mooi vlees met een goede restwaarde. Ik kwam met slagers in contact die spieren heel belangrijk vonden. Zo kwamen 25 à 30 jaar geleden  de eerste dikbillen op mijn bedrijf. Als gevolg van de mestwet hebben we op een andere locatie en eigen grond in 1989 nieuw gebouwd op Rading 198 daar kreeg ik meer mest en stalruimte. Het opfokken en afmesten van dikbillen werd uitgebreid. Door de fijne kwaliteit van het vlees kreeg het verbeterde roodbont de voorkeur bij de slagers en mij. In 2009 ben ik met het melkvee gestopt, doorgegaan met mijn hobby het opfokken van de dikbillen. Ik laat ze tweemaal kalven, na maximaal driemaal kalven verkoop ik de koe.  De kalveren blijven bij de moeder ,stieren worden met 4 weken verkocht. Als in september de kalveren van de moeder afgaan, krijgen ze bix en hooi of het meest beste gras tot ze èèn jaar zijn. Daarna goed kuilgras dus geen gras van natuurland. Bij voorkeur kalven de dieren  op 2 jarige leeftijd, ik heb de indruk dat het de ontwikkeling ten goede komt. Ze hebben altijd de beschikking over gras en ik gebruik steeds meer emmers mineralen.  Ik gebruik verder geen bijproducten zoals b.v mais. Alles wordt met de K.I.  gedekt o.a. Red Bill 3, Herman en Tom nu zijn er 10 drachtig van Marlex. Groot en klein heb ik nu 56 runderen, ook zijn er nu 130 schapen incl. lammeren ras Texelaars. Veel kunstmest zaai ik niet. Nu mijn bedrijf wat afgebouwd is heb ik nog 14 ha achter het huis en nog  11 ha los land in gebruik.

De pen wil ik doorgeven aan Jan Verstappen.

Groet Gerrit Meijers.

Het bedrijf van de heer Meijers en zijn vrouw was op zaterdag 1 september ook het gastbedrijf voor de jaarlijkse BBQ voor het stamboek. Na de gastvrije ontvangst met koffie en cake, werden de dieren bezichtigd. Door gebruikmaking van KI stieren is er veel vooruitgang gemaakt en ik vond de dieren kwalitatief goed. Na een gezellige BBQ werd de dag afgesloten en hebben we met zijn allen kunnen constateren dat hier serieus wordt gefokt met de verbeterd roodbonten.
Ik wil namens alle bezoekers de familie Meijers danken voor de leuke en gezellige ontvangst op de jaarlijkse open dag.  


Het was volgens Teun en Roel goed toeven bij de familie Meijers.

Wilt u nou ook deze gezelligheid? Dat kan!! want op de keuring in Putten na de keuring om 14:00  is er een gezamenlijk koud/warm buffet. Wilt u (als bezoeker) ook deelnemen aan het buffet, dan dient u zich hiervoor VOORAF, te weten VOOR 15 oktober, aan te melden bij M.v. Beukelen,  0528-241799 of 06-25558427. De kosten bedragen 20 euro per persoon.

Enter 2012, De grote Theo Veerman show 

Keuring Enter 2012
Het Verbeterd Roodbont Stamboek kan weer terugzien op een mooie keuring op 9 augustus. We vallen in herhaling wanneer we constateren, dat voor een mooie complete keuring het aantal dieren groter had moeten zijn. Alle begrip overigens voor de stamboekleden, die die niet meegedaan hebben en enorm veel waardering voor de daadwerkelijke inzenders. Die laatste groep was zes man sterk en ze schreven 32 dieren in.
Grootste inzender was Theo Veerman met 13 dieren en dat betekende op een paar dieren na de helft van het totaal. We kunnen gerust stellen, dat hij met dit aantal en met de manier waarop hij zijn dieren presenteerde veel lof geoogst heeft.We vallen ook in herhaling met de opmerking dat er van ondereind geen sprake was. Als ik de kwaliteit van de laatste jaren vergelijk met bijna twintig jaar gelden toen ik voor het eerst bij de keuringen betrokken was, dan is het verschil groot.Anderzijds, met het stijgen van de kwaliteit van de gemiddelde kwaliteit worden we ook kritischer en blijft er ruimte voor op en aanmerkingen. Als we met een positieve opmerking beginnen, dan is dat de kwaliteit en fijnheid van huid en beharing. Er is sprake van een heel mooi rastype en vooral ook super fijn beenwerk. Het gebruik van dat beenwerk geeft nog wel eens aanleiding tot kritiek en bepaald ook nogal eens de plaatsing in volgorde. Het punt van ontwikkeling blijft ook een punt van discussie en mogelijk was dat in Enter wat onder het rasgemiddelde.

De uitslagen: De vrouwelijke mini’s werden aangevoerd door Van Volenbeek Laura ( v. Noek van Vredenburg * Gert van de Lingenhof) fijn van type en normaal ontwikkeld en vlot goed op de benen. In dat laatste won ze het van Ana van Halfweg(v. Bart van Halfweg) die reservekampioen werd. In de rubriek 4 t/m 6 maanden kwam voorop Coba 17 ( v. Jacobar 28AZ * Martijn) van Aalt vd Bunt. Mooi van type en heel best van bespiering met name in de achterhand met een bemerking op de benen. Iets betere benen had Dione ( v. Ernst van de Westhoeve* Danseur d’Embise) van Rob Nieuwenhuis, die tweede werd. De rubriek 7 t/m 12 maanden werd aangevoerd door Christine van Halfweg ( Herman * Carlo van ’t Veerhuis). Een kalf met heel veel breedte en bespiering en ook mooi van type. Christine werd kampioene bij de dieren tot 1 jaar en Coba 17 reserve. Eerstgenoemde kreeg ook de titel Miss Toekomst.

1-2 jaar Kampioen en reservekampioen werden hier 2 nogal verschillende dieren. Isa van Halfweg ( v. Bart van Halfweg) won met haar breedte en bespiering van Tinkerbell ( v. Tom van ’t Veerhuis * Egon 5) van Klaas Tichelaar die opviel door haar rijzige, jeugdige opdruk. Een interessant duo voor de toekomst!

2-3 jaar; Een hele mooie rubriek, die gewonnen werd door Soraya van Halfweg ( Herman * Fernando). Ze mocht wat meer hoogtemaat hebben maar rastype, bespiering en benen waren van een hoog niveau. Ze was mager maar qua breedte in de voorhand en ronding in de ribben demonstreerde ze nu extra duidelijk de gewenste vormen. Niet veel minder was Sophie van Halfweg ( v. Frans) maar Soraya had nog meer de puntjes op de i vooral qua hardheid en uitstraling. Als derde in deze prachtige rubriek moeten we zeker nog vermelden Coba 16 ( v. Martijn) van Aalt van de Bunt. Ze had meer ontwikkeling dan haar twee opponenten maar ze demonstreerde op dit niveau iets minder fijnheid.

3 jaar en ouder; In deze rubriek weer twee nogal verschillende dieren. Voorop Marieke van Halfweg ( v. Patamon van Knedo * Wilbert) mooi van type en bespiering en op de 2de plaats Prinses ( Geurt van de Lingenhof * Egon 5 AZ) van Klaas Tichelaar, vooral rijzig en laatrijp.

Mini’s 0 -4 maanden Mannelijk; 2 dieren van Theo Veerman en van dezelfde vader ( Bart van Halfweg) werden in deze volgorde kampioen en reservekampioen.

4-6 maanden; Jelle ( Romeo van Pesaken * Carlo van ’t Veerhuis) werd in de competitie voor de beker van de titel

Mister Toekomst de winnaar. Dit fokproduct van Klaas Tichelaar versloeg met Fernando)

Zoogstellen; Hier was de eerste plaats voor het duo van Theo Veerman Sophie van Halfweg met Ana van Halfweg. Zij wonnen van het stel van Evert Rozendaal. De beide kalveren waren aan elkaar gewaagd maar de kwaliteit van Sophie gaf de doorslag. Bedrijfsgroepen ; Beide inzenders met het resultaat in dezelfde volgorde duelleerden hier. Een felicitatie voor de presentatie van deze twee fraaie stalkernen.

Afstammelingen van 1 stier; Hier won de groep van Bart van Halfweg waarbij we ook de opmerking willen maken over de wat vroegrijpe vorm van de opgestelde dieren.

Adrie van Gent

Afstammelingen van 1 stier, Bart van Halfweg, Theo Veerman
 

 

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links