Op 20 febr. 2016 werd de jaarvergadering van het stamboek gehouden in Café De Meester,te Zoeterwoude .
Er waren 54 personen aanwezig.

 

 

                                                                    

                                                                

                                                                 

 

 

Na het huishoudelijk gedeelte werd de aftredende penningmeester Dhr. Jan Berg  bedankt voor al zijn werk wat hij voor het stamboek heeft gedaan en werd hij letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.
Mevr. Lisette van Es (helaas wegens ziekte verhinderd) werd door de vergadering verkozen om in het bestuur plaats te nemen.

 

 

Na een korte pauze werd er door Toine v Erp van de GD een presentatie gegeven over BVD en IBR een erg leerzaam verhaal.

 

 

 

 

Bij het agenda punt mededelingen Foktechnische Cie. vroeg voorzitter Jaap van Beukelen om nieuwe stieren aan te melden die geschikt zouden kunnen zijn voor de KI. Er komen weinig aanmeldingen binnen en er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe stier voor CRV. Tevens gaf hij aan dat er binnenkort een nieuwe stier bij KI Samen beschikbaar komt uit de bekende keurings koe Daphne 3.
Hierna volgde de uitreiking van de  “Keijl Flevo” - prijs voor ruimst gemeten koe en stier in 2015.
                                                                   

 

Bij de koeien was dat Dina 27
van Joh.v/d Ven
(22.5 * 19.5)
Bij de stieren
Frans v/h. Veerhuis
van J.v.Beukelen
(19.0 * 15.0)

 

                                                                   

 

   

 

 


 

Saskia Scheer kreeg een bloemetje aangeboden voor haar werk aan het project natuurlijk luxe.

 

Ivan Hoekman had aangegeven dat hij wegens tijdgebrek wilde stoppen met het samenstellen van het boekje “Rond Roodbont” en werd net als de aftredende penningmeester in de bloemetjes gezet.

 

Marga v Beukelen
werd voor haar vele werk wat ze voor de vereniging doet beloond met een prachtig boeket bloemen

Als laatste was Teun Eindhoven aan de beurt om middels een PowerPoint presentatie het nieuwe fotoboek “Verbeterd Roodbont Vleesras 1937 t/m 2013 “ te presenteren.

 

 

 

 

 Het boek is een idee van Frans Kuijpers (handgeschreven met ingeplakte foto”s) wat al enige tijd binnen het stamboek circuleerde. Maar omdat het te kwetsbaar was heeft Teun na overleg met Frans en het bestuur een gedigitaliseerde versie gemaakt.
In dit luxe fotoboek van 128 pagina’s en meer dan 280 foto’s wordt het ontstaan van het ras in woord en beeld weergegeven.
De hoofdmoot is de uitgebreide beschrijving van 25 bloedlijnen binnen het ras.
Via deze link kunt u wat pagina’s bekijken.
Het boek is te bestellen via het secretariaat beuke615@planet.nl.

Na de presentatie werd Teun een waardebon overhandigd voor een concert naar keuze in A’dam.

 

 

Na de lunch stond het bedrijfsbezoek op het programma. Aan het einde van de lunch gaven Sjoerd en Lissette Witteman uitleg over hun bedrijf, waar naast de vele mestkoeien ook een dertigtal hoofdzakelijk roodbonte fokkoeien te bewonderen waren.
Hier een paar foto’s van de dieren die we te zien kregen, en zoals u ziet was er niet alleen aandacht voor de dieren, maar ook de hapjes en de drankjes werden veelvuldig met een bezoekje vereerd

 

 

 

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links