Kennisdag Bewust Natuurlijk Luxe zaterdag 19 augustus 2017 

De 3de kennisdag BNL vond plaats op de bedrijven van Aalt & Frederique van de Bunt- Aussems en Jack & Lisette Renken - van Es. Beide in Dronten. Om 13.00 uur werd een buitengewoon grote opkomst van enthousiaste leden van de stamboeken verwelkomt bij Aalt & Frederique met koffie, thee en een heerlijk gebakje. Deze laatste was voorzien van het BNL logo, dus konden we al snel de tanden in het onderwerp zetten. 

Bert van Abeelen heeft een toelichting gegeven op de fokkerij, het gebruik van de fokwaarden en met behulp van de nieuwe stierkaarten de aanbevolen stieren per ras.
Aalt heeft over de historie van hun bedrijf, de Bunthoeve,  verteld en het huidige stalbeleid.
Aalt heeft dit jaar, wederom, ruime ervaring opgedaan met natuurlijke geboorten. Uitgebreid heeft hij hierover verteld, aansluitend gevolgd door een rondgang door de stal.

Bij het bedrijf van Jack & Lisette heeft Saskia Scheer verteld over het stapsgewijs toewerken naar meer natuurlijke geboorten.
Bewust Natuurlijk Luxe is kennis delen; bestaande kennis en ervaringen delen onder de fokkers, waarmee juiste afwegingen gemaakt kunnen worden.
Er wordt op 30% meer nieuwe bedrijven bekkenmaten gemeten! Daardoor zijn de cijfers betrouwbaarder en is hiermee een rekentool ontwikkeld om een inschatting te kunnen maken voor de binnenbekkenmaten van een dier. Deze rekentool is te vinden op
www.vleesveenet.nl

Aanvullend heeft Lisette een presentatie gegeven over hun bedrijf, Jandlis Meat. De historie en huidige werkzaamheden. Qua fokbeleid is het bedrijf een “tweede stal” van Aalt. Er wordt praktisch hetzelfde fokbeleid gevoerd. 

Aansluitend volgde er een heerlijke barbecue.
Aalt, Frederique, Jack en Lisette bedanken iedereen die aanwezig is geweest voor hun komst! 

Saskia Scheer zal een uitgebreide reportage met foto’s aanleveren voor de komende Rond Roodbont.

 

 

 

 

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links