Op 17 febr. 2016 werd de jaarvergadering van het stamboek gehouden in Zalencentrum Salvatori in Strijen. 
Er waren 47 personen aanwezig.

Na de opening door de voorzitter werden de agenda punten stuk voor stuk afgewerkt.
Een van de punten was de bestuursverkiezing.
Mevr.De Geus wilde graag het woord en vertelde dat ze toch niet herkiesbaar wilde zijn.
De voorzitter gaf aan dat Dhr. M.Kneteman zich als tegenkandidaat had aangemeld en na een korte discussie
werd Marnix in het bestuur gekozen.
Mevr. de Geus werd bedankt voor al haar werkzaamheden en kreeg een prachtige bos bloemen aangeboden.

Bij het agenda punt mededelingen Foktechnische Cie. Vertelde de voorzitter Jaap van Beukelen
wat zoal de nieuwe plannen voor de toekomst zijn.
Er zijn weer nieuwe stieren nodig voor inzet bij de KI, waarvoor de Commissie enkele aanmeldingen
had die ze bekeken hebben. Jaap gaf aan dat ze er nog niet uit waren en vroeg de vergadering
om nieuwe stieren aan te melden die geschikt zouden kunnen zijn voor de KI.
Er komen nauwelijks aanmeldingen van de leden. Adri v. Gent meldde dat er een “Beoordelingswedstrijd”
in het eerstvolgende ledenblad RondRoodbont komt te staan;
hierbij is het handig om het fotoboek in bezit te hebben omdat de dieren hier in staan.
Hierna volgde de uitreiking van de  “Keijl Flevo” - prijs voor ruimst gemeten koe en stier in 2017. 
Bij de koeien was dat Gonda v. Volenbeek (23 hoog x 20 breed) van Bert v. Abeelen (evenals vorig jaar).
Bij de stieren was dit Lautinus (18 hoog x 12 breed) van Theo Veerman.
Hierna de uitreiking van een nieuwe wisselbeker (koebeeld op blok) voor de zwaarste koe en stier op de NVM.
Beschikbaar gesteld door Marnix Knetemann. De zwaarste koe was Daphne’s Gravin (867 kg)
van Jaap v. Beukelen en de zwaarste stier was Lautinus (970 kg) van Theo Veerman.

De 2 oorkondes voor preferente stammoeders waren beide voor de Fam. Hoekman:
voor Sanne (3e  op rij in deze koefamilie!) en Ingrid. Een prima prestatie!

Na een korte pauze werd er door de gastsprekerTeun Verstappen van advocatenkantoor Hekkelman
een presentatie gegeven over de nieuwe fosfaat regels, een nog niet geheel duidelijke wetgeving.
Er waren veel vragen waar niet altijd een duidelijke regeling voor was in de wet.
De voorzitter bedankte hem voor zijn duidelijke uitleg en overhandigde hem een mooie vleesschotel.

Hier na presenteerden Fréderique Aussems en Lisette v Es de nieuwe website die inmiddels online is.
 
www.verbeterdroodbont.nl.
Modern en strak van vormgeving en ook op tablet en smartphone goed leesbaar.
Nog niet alle gegevens van de oude site zijn overgezet, maar zolang dit niet is gebeurd blijft de oude site in de lucht.
De website commissie werd bedankt voor het vele werk dat ze gedaan hebben.
Ook nu waren er weer mooie bloemen.

 Aan het einde van de lunch vertelde Cor Zadelhoff het een en ander over zijn bedrijf waar we na de lunch
naar toe konden om de dieren te bekijken.

Voor meer foto's volgen nog.

 

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links