Hulshorst, 12-03-2016 

Verklaring voor de gezondheidsdienst 

Naam:_________________________________________________________________ 

UBN:__________________________________________________________________ 

Aan de deelnemers van de keuring te Hulshorst op 12-03-2016 

Deelnemen aan de keuring in Hulshorst is uiteraard voor eigen risico. De organisatie van de keuring in Hulshorst kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor wijzigingen van de dierziektestatus van het bedrijf als gevolg van deelname aan de keuring.
Voor het organiseren van deze keuring is een ondergetekende verklaring nodig van de deelnemer m.b.t. de bedrijfsstatus en het gezamenlijk melden van de runderen aan het I&R-systeem. 

  1. Ondergetekende machtigt de organisatie van de keuring in Hulshorst om t.b.v. de controle van de gezondheidsstatus van de runderen die op 12-03-2016 zijn aangevoerd op de keuring te Hulshorst eenmalig de gezondheidsstatus van het rundveebeslag met UBN______________op te vragen bij de Gezondheidsdienst voor Dieren.
  1. Ondergetekende machtigt de organisatie van de keuring in Hulshorst om van de runderen die naar de keuring op 12-03-2016 te Hulshorst zijn ingezonden, de afvoer van en de aanvoer aan het rundveebeslag met UBN______________binnen 3 dagen na bovengenoemde datum te melden aan het I&R-systeem.

Handtekening deelnemer:

 

 

 

De in te zenden runderen zijn:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Terug

 
Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links