Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links

 

Indexen gewicht kalveren bij de geboorte. 

De geboorteregistratie van kalveren van KI-stieren geeft waardevolle informatie voor de veehouder.
De gegevens over geboortegewicht en draagtijd van de kalveren worden voor de goede vergelijkbaarheid vertaald in indexen.
Daarbij is het gemiddelde van de kalveren uit de melkrassen op 100 gezet.
De kalveren van de vleesrassen zijn gemiddeld wat zwaarder, zoals bij de Verbeterd Roodbonten, waar de index gemiddeld op 123 is uit gekomen.

In het onderstaande overzicht staan de KI-stieren vermeld op volgorde van het geboortegewicht van de kalveren. 

KI-stier                    index geboortegewicht

Jacobar 28AZ 138
Carlo 3 van Brandevoort 128
Tom van ít Veerhuis 127
Romeo van Pesaken 127
Theodorus van Rozenhof 126
Carlo van ít Veerhuis 125
Egon 5AZ 123
Marlex van Vredenburg 122
Herman  121
Jacobís Juweel 121
Wilbert  118
Sjoerd  116
Red Bill 3 116
Big Ben 113
Minaís Roland 111
Ernst van de Westhoeve 110


Stieren met een index van 130 of meer geven overwegend zware kalveren. Tussen 120 en 129 zijn de kalveren als gemiddeld te beschouwen, terwijl beneden 120 overwegend lichtere kalveren worden geboren.

Indexen draagtijd van KI Stieren. 

 

KI-stier                       index draagtijd

Carlo 3 van Brandevoort 104
Jacobar 28AZ 103
Sjoerd  103
Theodorus van Rozenhof 102
Big Ben 102
Tom van ít Veerhuis 100
Herman  100
Egon 5AZ 99
Wilbert  99
Ernst van de Westhoeve 99
Red Bill 3 97
Jacobís Juweel 95

Bij Verbeterd Roodbont is de draagtijd goed vergelijkbaar met die van de melkrassen.

De verschillen tussen de stieren zijn niet erg groot. De kalveren van Carlo 3 van Brandevoort kennen de langste draagtijd en die van Jacobís Juweel de kortste.