Beste vleesveehouders,

 

1.      Fosfaatreductieplan 2017

 

Afgelopen vrijdag is de Regeling fosfaatreductieplan 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. 
                  Door op onderstaande link te klikken kunt u de aankondiging in de staatscourant nalezen.                 

                                                       https://t.co/z2hRxJ745Q

Voor ons totaal onverwacht, blijkt deze boeteregeling ook van toepassing te zijn op houders van vrouwelijk Vleesvee.  

De regeling gaat in op 1-3-2017 en heeft tot doel de fosfaatproductie in Nederland voor het einde van 2017 terug te brengen tot het niveau dat als voorwaarde is verbonden aan de derogatiebeschikking Nitraatrichtlijn.

Wie in de periode 1-3-2017 t/m 31-12-2017 meer vrouwelijke dieren houdt dan het aantal dieren dat
op 15-12-2016 op het bedrijf aanwezig was (met uitzondering van eigen aanwas) zal hiervoor worden beboet. De hoogte van de geldsom is benoemd in de gepubliceerde regeling en kan flink oplopen.  

Het is derhalve belangrijk dat u zo snel mogelijk nagaat hoeveel stuks vee op 15-12-2016 in I&R geregistreerd waren zodat u tijdig maatregelen kunt treffen ter voorkoming van deze boetes.  

2.      Fosfaatwet 2018
Vervolgens zal op 1-1-2018 de Fosfaatwet in werking treden (mits de Eerste Kamer hiermee instemt).
Alle vrouwelijke runderen, dus ook vrouwelijk vleesvee zal per 1-1-2018 onder deze wet gaan vallen.
Het aantal dieren op 2-7-2015 is bepalend voor het aantal dieren dat per 1-1-2018 gehouden mag worden zonder bijkopen van rechten.

Grondgebonden bedrijven (gebaseerd op een berekening van het aantal kilo’s fosfaat in 2015) mogen hetzelfde aantal dieren houden als de referentiedatum, intensieve bedrijven moeten 4% minder dieren houden dan zij hadden op 2-7-2015.

                 

 

 

 

 

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links