Staatssecretaris Martijn van Dam bereid is om de fosfaatreductieregeling aan te passen ten gunste van niet-melkproducerende bedrijven.  Voor veel bedrijven in de vleesveehouderij komt hierdoor weer ruimte voor hun reguliere bedrijfsvoering. Dat is de belangrijke conclusie die we mogen trekken uit de brief die Van Dam vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
‘Het is pure winst dat er voor deze bedrijven nu niet alleen naar de datum van 15 december 2016 wordt gekeken,
maar ook naar het aantal gehouden dieren in de maanden van 2016.  

Alternatief voor peildatum

Voor niet-melkproducerende bedrijven geldt per betaalperiode de referentie van het aantal gehouden dieren op 15 december 2016 of het aantal dieren dat in dezelfde maand in 2016 gehouden werd. Dit laatste wordt maandreferentie genoemd en zal gelden voor de maanden april, juni, augustus, oktober en december 2016. Per periode zal RVO.nl rekenen met de voor de ondernemer meest gunstige situatie. ‘Dit kan dus per periode de maandreferentie of de peildatum van 15 december 2016 zijn.  ‘Het is goed om te zien dat de staatssecretaris oog heeft voor de knelpunten waar ondernemers tegenaan lopen. Bedrijven kunnen nu in 2017 hun normale bezetting weer realiseren zoals in 2016. Dit biedt vooral voor vetweiders, bedrijven met zoogkoeien en jongvee opfokbedrijven weer ruimte.’  

Wel blijft het een gevoelig punt blijft dat bedrijven die na 15 december 2016 meer dan twee dieren aanvoerden onder de regeling vallen. ‘Dit werd pas op 17 februari 2017 bekend gemaakt en veel vleesveehouders hadden toen al dieren aangevoerd. De aanpassingen lossen dit nu niet op, maar bieden wel ruimte om er in 2017 op een praktische wijze invulling aan te geven.’

Andere voorstellen als het labelen van dieren in de vleesveehouderij hebben het niet gehaald.

Het bied ruimte voor bedrijven en ook weer voor keuringen. Al willen we voor deze laatste kijken of er in de uitvoering een uitzondering kan komen als evenement.Blijft staan dat bedrijven met minder dan 2 dieren aangekocht NIET in deze regeling vallen.
En dat bedrijven kleiner dan 6 dieren ook buiten deze regeling vallen.
                                                                                           Jos Bolk

KLIK HIER
voor de volledige brief naar de tweede kamer

 

 
Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links