a
Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links

 

                                    CENTRAAL STIEREN OPFOKSTATION TOLDIJK.
(Opgave bij Jan te Riele: 06-51046133 of jwm.teriele@wanadoo.nl)

 

Onder de vlag van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland worden van leden/fokkers van deelnemende stamboeken geselecteerde stieren gestald bij Dick Reussink (DR) in Toldijk.

De geselecteerde stieren  van rond 1 jaar oud , worden tijdens een opfokperiode van 5 - 6 maanden door DR verzorgd om in het voorjaar en het najaar, na goedkeuring, te worden geveild als dekstier De opfokperiodes lopen van 1 oktober tot 31 maart en van 1 april tot 30 september.(laatste zaterdag van maart en september.)

De stieren worden onder de navolgende condities en voorwaarden bij DR gestald.

·         De stieren blijven eigendom van de  inzender.

·         De stieren worden op kosten van de inzender bij DR aangevoerd.

·         De stieren zijn minimaal  LEPTO gecertificeerd op dierniveau  IBR en BVD vrij.

·         De stieren zijn 2 x ingeёnt tegen pinkengriep en 1 x ringschurft.

·         De stieren zijn bij aanlevering halstermak.

·         De stieren zijn op aanwijzing van het stamboek voor aankomst geschoren.

·         DR controleert voor het uitladen van de stieren of de papieren, zijnde:

-          Registratiekaart

-          Gezondheidsverklaring (eigen verklaring)

-          Door de dierenarts ingevuld paspoort /afstammingsonderzoek /IBR/BVD juist en volledig zijn.

·         Voor de huisvesting (dichte betonvloer achter voerplaats en ligruimte met stro) max. 5 dieren per hok en verzorging van de stieren krijgt DR een vergoeding van € 4,= per dier/per dag

-          Het voer: samenstelling van het rantsoen in overleg en met goedkeuring van een lid van de stierencommissie van elk deelnemende stamboek.

-          Gewenste daggroei wordt per stamboek vastgesteld:     
Blonde dÀquitaine Stamboek      1400-1500 gram groei per dag                                                                                        Verbeterd Roodbont Stamboek  1500            gram groei per dag                                                                                              Dutch Hereford Society                                        gram groei per dag                                                                                                Charolais Stamboek                                              gram groei per dag

-          Alle werkzaamheden die nodig zijn voor het verzorgen van de stieren.

-          Het wegen van de stieren: Direct na aankomst en vervolgens elke 4 weken. Het voor en na de weging vastzetten van de stieren aan het halster.De weeggegevens worden doorgegeven aan de stierencommissie van het desbetreffende stamboek.

-          Het assisteren bij het keuren van de stieren.

-          Het veilingklaar maken van de stieren,  scheren, ring ,bekappen (indien nodig) en halster worden apart berekend.

-          Het monsteren van de stieren tijdens de veiling en het opladen na de veiling.

·         De gezondheidsstatus van het bedrijf van DR is minimaal IBR- en Leptospirose-vrij gecertificeerd en minimaal op dierniveau BVD vrij. De  kosten van het in stand houden van de  diverse gezondheids certificaten zijn voor rekening van DR.

·         DR dient zich te houden aan het protocol van de GD voor het in stand houden van de gezondheidsstatussen.

·         DR berekent de gemaakte kosten door aan de inzenders van de stieren (door middel van een gespecificeerde factuur) voor de opfok,o.a.voergeld,ring,scheren ,bekappen,schurft/ontwormbehandeling.

·         DR houdt zich aan de hygiёne eisen die door de Gezondheidsdienst voor Dieren wordt geadviseerd. (A). Tevens wordt er een bezoekerslijst aangelegd en ontsmettingsbakken geplaatst.

·         DR voert geen runderen aan op zijn bedrijf die een lagere gezondheidsstatus hebben dan de geselecteerde stieren.(B).

·         Indien extra kosten ontstaan door het feit dat DR zich niet houdt aan de twee bovenstaande condities (A+B), dan zijn deze kosten voor rekening van DR. DR is dan tevens verantwoordelijk voor de daaruit ontstane schade.

·         De deelnemende stamboeken zien toe op de naleving van de gestelde eisen waaraan inzenders van de geselecteerde stieren moeten voldoen.

·         De deelnemende stamboeken komen in deze op voor de belangen van de inzenders van de geselecteerde stieren.

·         DR houdt een dossier per dier bij (optische waarneming, veterinaire handelingen, karakterscore).

·         DR dient zijn bedrijf open te stellen voor de commissieleden en bestuursleden van de deelnemende stamboeken na telefonische melding.

·         DR dient zijn bedrijf één keer per opfokperiode open te stellen voor de aanbieders van de geselecteerde stieren.

·         Door de deelnemende stamboeken worden per opfokperiode de volgende aantallen geselecteerde stieren opgezet: Blonde d’Aquitaine Stamboek 15-20 dieren; Verbeterd Roodbont Stamboek Nederland 10 dieren; Dutch Hereford Society 5 dieren; Charolais Stamboek 5 dieren.

 

 K.I. STIER

 

Heeft u mogelijk een stier die geschikt is voor de KI???(liefst geen Graaf Charlon-bloed)

Meld deze dan aan bij de voorzitter van de foktechnische commissie, dhr. Jan te Riele, tel: 06-51046133. of

E-mailadres: jwm.teriele@wanadoo.nl