Goed nieuws voor onze keuringen en evenementen.

Zojuist  bekend geworden dat :

 RVO zal medewerking verlenen aan een soepele behandeling van aan een keuring/evenement deelnemende niet-melkleverende bedrijven. Dieren die deelnemen aan een keuring/evenement moeten zoals gebruikelijk in IenR geregistreerd worden in de UBN van het evenement. Als aan- en afvoer naar het evenement en rechtstreeks weer terug naar de houder plaatsvinden op een en dezelfde dag, eventueel gedurende twee dagen plaatsvinden, zal RVO een zodanige technische correctie doen in de registratie dat deze aan-en afvoer niet leidt tot een verschuldigde geldsom door de houder of het evenement-UBN-nummer .  

 Jos Bolk, voorzitter Federatie vleesveestamboeken Nederland.

 

 

 

Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links