Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links

 

Verslag van het bedrijfsbezoek van het verbeterd roodbont stamboek op Hoeve Ravenstein
van de Fam. Tupker op het Landgoed Groeneveld te Baarn op zaterdag 06-06-2015
.

 

Om 13.30 uur werden wij hartelijk ontvangen door Jan en Gerda Tupker met koffie, thee en een gebakje.
Voorzitter Johan v.d. Ven opent de bijeenkomst in een heerlijk  zonnetje en heet de 48 (!) aanwezigen van harte welkom.
Tevens dankt hij de Fam. Tupker voor de gastvrijheid.

 

Aansluitend vertelt Jan Tupker over de opzet van hun bedrijf: dit wordt gerund door Jan, Gerda en 3 kinderen samen met ong. 20 medewerkers die de boerderijwinkel, de groetentuin, de dierverzorging en het maken van de vleespakketten  voor hun rekening nemen. Voorheen was het een verpacht bedrijf van Staatsbosbeheer maar nadat de pachter de 65-jarige leeftijd had bereikt verliet hij het bedrijf. Dit had veel achterstallig onderhoud. De gebouwen zijn een Rijksmonument. Fam. Tupker runt dit bedrijf nu 4 jaar en heeft alle gebouwen grondig verbouwd.

 

 

Er is 80 Ha. grond bij waarvan 7 Ha. natuurland.
Een onderdeel van dit bedrijf is het fokken van BWB dieren; de veestapel bestaat uit 80-90 dieren  waarvan een aantal wordt afgemest en het vlees via de boerderijwinkel wordt vermarkt.
Ook wordt vlees aan enkele restaurants verkocht.

 

Wat fokken op natuurlijke geboortes betreft ziet  Jan zichzelf geen voorloper! Hij fokt nu 10 jaar in deze richting.
Zijn reden voor de voorkeur van natuurlijk afkalven is geweest dat hij 35 jaar geleden zijn eerste kalfje had met als doel deze in de toekomst te gaan melken; toen deed het melkquotum zijn intrede dus stapte hij over op vleesvee van het BWB ras, omdat dit ras mak was, veel kilo’s kon krijgen en hij het mooie dieren vond.
Ong. 15 jaar geleden bleek dat er bij elk afgemest dier 500 euro meegegeven moest worden! Dit was het moment om zelf de vleespakketten te gaan vermarkten waar veel consumenten mee werden getrokken.
Zij stelden veel vragen (o.a. over de uitgevoerde keizersnede).
Om het maatschappelijk belang werd gekeken hoe het anders zou kunnen.
Er werd begonnen met het meten van de bekkens wat veel succes opleverde!
Er wordt nu gestreefd naar een ander type BWB : het moet zwaar kunnen worden, groot, luxe met een hoog eindgewicht en 5 keer af kunnen kalven, eventueel iets minder luxe.
De stierkeuze bleek moeilijk, maar sinds dit jaar beter doordat de stieren nu ook gemeten worden.
Sinds 10 jaar worden de dieren natuurlijk gedekt met extra aandacht voor de bloedvoering en brede bekkens; Jan zegt “geluk” gehad te hebben met zijn stierkeuzes tot nu toe!
Verder zijn de draagtijd en het geboortegewicht zeer belangrijk! Momenteel wordt 40% van de kalveren op natuurlijke wijze geboren.
In de praktijk bekijkt Jan eerst de bekkenmaten van de koe die gaat kalven.
Bij twijfel belt hij altijd de veearts erbij, maar of het een keizersnede wordt of niet bepaalt Jan zelf (uiteraard in overleg met de veearts).
De bekkenmaten bij de vaarzen ziet hij op 2-jarige leeftijd graag op 17-18 cm.
Jan is nu voornemens om embryo’s te gaan spoelen omdat van de stieren nu ook de bekkenmaten bekend zijn.
Vervolgens beantwoordt Jan de gestelde vragen.

 

Na nog een koffie/theeronde  worden we rond geleid over het bedrijf met potstal; dit is mens- en diervriendelijk.
Het opstrooien vergt nog veel werk wat in de toekomst  gemechaniseerd zal worden.
Het mestvee staat vast.
Er worden 1-2 dieren per week geslacht; er wordt ook slachtvee aangekocht om aan de vraag te kunnen voldoen.
De kalfkoeien worden bewaakt door een camera; er is 1 kalfkoe op stal met een 2 dagen oud kalfje dat natuurlijk geboren is.
Vervolgens gaan we naar de achterliggende weide waar de pinken lopen en enkele kalfjes van de stier die binnen in een hok zat omdat hij niet meer te vertrouwen was.

 

De middag werd besloten met een drankje op het terras.
Voorzitter J. v.d. Ven dankte Jan Tupker voor de genoten gastvrijheid en alle informatie en bood hem namens ons stamboek 2 badlakens aan.
Het was een interessante en gezellige middag !
Marga van Beukelen, secr.

Voor meer foto's bekijk het album hier