Home

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links

 

    

Op 15 October j.l. is het Plan van Aanpak aangeboden aan de staatssecretaris van EZ mw. Dijksma.

De staatssecretaris vond het een zeer ambitieus plan.

Door het aanbieden hiervan is een fokverbod met de dikbilrassen voorkomen.

Zij heeft ons voldoende duidelijk gemaakt dat wij als Roodbonte fokkers 3 jaar , dat wil zeggen tot 2018 de tijd  krijgen om inspanningen te leveren om op termijn meer koeien op een natuurlijke manier te laten gaan kalven.

Wij hebben haar kunnen overtuigen dat runderfokkerij niet te vergelijken is met varkens- of kippenfokkerij , maar mw. Dijksma verwacht van ons als RB-fokkers  volledige inzet om zo snel mogelijk te beginnen met bekkens meten van onze koeien om er achter te komen welke runderen op termijn natuurlijk kunnen kalven.

Als VRB - stamboek willen wij op korte termijn starten  en de leden hierbij oproepen om zich op te geven voor het meetprogramma. 

Als bestuur hebben we Henk de Bruin van HB-KI met zijn compagnon  bereid gevonden om bekkens te gaan meten.
Zij  hebben  zich  gespecialiseerd in spermawinning en - onderzoek en daarnaast kunnen zij veehouders ook de mogelijk bieden van vruchtbaarheidsbegeleiding en drachtcontrole.  

Het bestuur stelt het op prijs dat U zich op korte termijn opgeeft voor het meetprogramma bij Marga van Beukelen via de mail: beuke615@planet.nl  of via de de telefoon 0528 - 241799 dan kunnen we U inplannen om de komende winterperiode uw runderen te komen meten. 

       Ook kunt U rechtstreeks contact opnemen met Henk de Bruin op telf. 0487 - 542848  of  06-53817164  of via de mail op info@hb-ki.nl

Tarieven voor binnenbekkenmaten meten:

                   Voorrijkosten 30,00

         1 t/m 10 dieren 7,50 per dier

         1 t/m 20 dieren 6,00 per dier

         1 t/m 30 dieren 5,00 per dier

         Meer dan 30 dieren 4,00 per dier

Vanuit het Ministerie van  EZ  is de pilot bekkenmetingen gestart .
50 %  van het voorrijtarief en 50 % van het meettarief wordt vergoed door EZ.
U moet zelf eerst de kosten betalen en krijgt die later via het stamboek terug.