Ned     STAMBOEK VERBETERD ROODBONT VLEESRAS

                                                             p.a. Kraloërweg 11, 7933 TA  PESSE. Tel: 0528-241799.

 

 

                                                                                               Pesse, 26-02-2014.

                                        

 

Uitnodiging  Algemene Ledenvergadering 

 

Namens de voorzitter wordt U van harte uitgenodigd voor de algemene jaarvergadering op zaterdag  8 maart 2014 in De Pannenkoekenhoeve / Laservillage    Gemerteseweg  19  5841  CD  OPLOO    Tel. 0485 - 380024

AANVANG  :  10.00  uur .

 

AGENDA  :

 

1)       Opening door de voorzitter Joh. vd Ven

2)       Notulen ALV  2013

3)       Ingekomen stukken / mededelingen

4)       Exploitatierekening 2013  - balans  2013  - begroting  2014  door Jan Berg

5)       Financieel verslag vd kascommissie / benoeming nieuw lid vd kascommissie    

6)       Jaarverslag 2013 door  Marga van Beukelen

7)       Voorstel contributieverhoging.

       8)    Bestuursverkiezing : 

   -Periodiek aftredend en herkiesbaar :  Monique de Geus

   -Aftredend en niet herkiesbaar : Jaap vd Griend 

Het bestuur stelt als kandidaat voor : Hr. A. v.d. Bunt. Tegenkandidaten kunnen zich melden bij de secretaris tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering.   

      9)    Mededelingen   FC

    10)    Mededelingen   PT  

    11)    Mededelingen Vleesveefederatie 

    12)    Mededelingen rond plan Natuurlijk afkalven / bekkenmetingen / Ministerie

    13)    Uitreiking oorkondes “Preferente stammoeders”.

    14)   Afscheid  van Jaap vd Griend  en Frans Kuijpers.

    15)   Bedankje div. personen 

    16)   Rondvraag 

    17)   Sluiting

 

Na een gezamenlijke lunch gaan we op bezoek bij de “Christinahoeve”  van de Gebr. Roos in Oploo.

Op dit zeer interessante melk- en fokbedrijf staan ruim 300 stuks Verbeterd Roodbont vee. 

Ieder jaar  zijn  er ruim 100  geboortes. Johan en Arie Roos hebben hun eigen visie over houden van  het VRB -vleesvee en daarover  willen ze ons graag wat meer vertellen. Ik wil daarom alle leden/ belangstellenden oproepen om dit mooie bedrijf en het prachtige vee te komen bekijken.

 

Tot ziens op 8 maart!

 

Marga van Beukelen, secr.     

 

 

 

Nieuws

Stier info

Advertentie's

Agenda

Promotie Team

Keuringen

Bestuur

Lidmaatschap

Het ras

Foto show

Links